Den nya samtalsgruppen vänder sig till män över 18 år som bor i Bromma, Hässelby-Vällingby, Rinkeby-Kista eller Spånga-Tensta och som brukar eller har brukat våld mot anhöriga.

Grupperna leds av behandlare, med syftet att vägleda och ge verktyg till långsiktig förändring.

– Det finns mycket skam och skuld i våldet, och i grupp kan man jobba extra mycket med just de faktorerna. Självklart jobbar vi även enskilt med personerna, men vi har sett att det finns en stor poäng med att sammanföra män med liknande problematik, säger Peter Ericsson, gruppledare och behandlare.

Ansvar viktigt tema

Gruppen kommer arbeta efter en norsk modell med åtta teman och ha sammanlagt tre träffar per tema, där de bland annat diskuterar vad våld är och att det finns olika typer av våld, som fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt, ekonomiskt eller försummelse.

– Ett av de viktigaste temana är nog våld och ansvar. Det måste göras tydligt att våld alltid är utövarens ansvar, det är aldrig någon annans fel, säger Peter Ericsson.

Han påpekar att det är en förutsättning att deltagarna kommer dit av egen vilja.

– Vi vill att personen ska ha ett driv att förändras innan man kommer. Det märks ganska snart om personer kommer hit för att någon annan vill att den ska det.

RVC har under behandlingstiden en viss kontakt med anhöriga till personen, om medgivande ges.

– Det är för att se om det faktiskt sker en förändring, säger Peter Ericsson.