Risk. Vid kurvan upp mot Tranebergsbron är det trångt för cyklister och gående. Foto: Mikael Andersson

Nu ska olyckskurvan i Alvik åtgärdas

Kurvan vid måleributiken i Alvik är ökänd bland både cyklister och fotgängare. Det är trångt och dålig sikt, och flera olyckor har skett. Nu ska förbättringar göras.

  • Publicerad 11:45, 7 okt 2020

Cykelvägen längs Drottningholmsvägen är en del av det regionala cykelpendlingsstråket, Hässelbystråket, som sträcker sig från Hässelby in till stadshuset i stan. Åtgärder har under de senaste åren gjorts längs cykelbanan. Nu är det dags för området mellan Ulvsundaplan och Alvik att få bredare gång- och cykelbana.

Olyckskurvan i Alvik kan fixas – om två år

Den 15 oktober ska trafiknämnden ta beslut om att godkänna en plan där cykelbanan får en ny, rakare sträckning genom Alviksplan. Ett av tre högersvängskörfält för trafik från Alviksplan mot Drottningholmsvägen österut kommer omvandlas till cykelbana, som då kommer gå parallellt med Drottningholmsvägen. Detta för att separera cyklisterna tydligare från gångtrafikanterna.

Vad gäller den riskfyllda kurvan vid måleributiken så kommer gång- och cykelbanan breddas från 4,1 meter till 6,4 meter. Men enligt trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) hade man även velat bredda sträckan mellan måleributiken och bron över Vidängsvägen, genom att ta en del av ena körbanan i anspråk.

– Kurvan kommer fortfarande vara relativt smal, men ha bättre sikt. Staden hade önskat att få ta del av utrymmet som Trafikverket ansvarar för, då hade man fått till den mest optimala lösningen, säger Daniel Helldén.

Cyklister: Gör något åt livsfarliga kurvan i Alvik

Parkeringsplatser tas bort

Vid Ulvsundaplan skapas även extra bredd vid cykelbanans väntyta genom att smalna av Drottningholmsvägens körfält.

Öster om Ulvsundaplan kommer cykelbanan och gångbanan skiljas åt genom att gångbanan flyttas upp på den högre liggande lokalgatan mittemot tunnelbanedepån. Det innebär att det endast blir cykelbana där gående och cyklister tidigare har fått samsas om utrymmet. För att möjliggöra detta kommer de 32 parkeringsplatser som finns på platsen att tas bort.

Enligt trafikkontoret finns det tillräckligt med parkeringsplatser på gatan ändå.

– De intäkter man förlorar i avgifter är inte försumbara förluster för staden i förhållande till den otroliga vinsten för gång- och cykeltrafikanter rörande framkomlighet och säkerhet, säger Daniel Helldén.

Förslag. Cykelbanan vid Alvik kan få en ny rakare sträckning som går parallellt med Drottningholmsvägen. Foto: Skiss: Iterio/Stockholms stad

Cykling mellan Alvik och Ulvsundaplan

Alvik/Tranebergsbron till den fjärde mest trafikerade cykelpassagen i innerstadssnittet efter Skanstullsbron/Skansbron, Liljeholmsbron och Danviksbron.

1 april 2014 till 1 april 2019 rapporterades 36 olyckor mellan Alvik och Ulvsundaplan, varav cyklister var inblandade i tio av dem.

Eftersom den nya cykelbanan ska gå parallellt med Drottningholmsvägen vid Alviksplan, ska signalljus att placeras ut.

Om förslaget klubbas i trafiknämnden är planen att projektet ska kunna vara färdigt under 2022.

Kostnaden beräknas landa på 33 miljoner kronor.

Källa: Trafikkontoret

Visa merVisa mindre