Smutsig. Bällstaån är en av de mest förorenade vattendragen i länet. Foto: Claudio Britos

Nu ska Järfällas giftiga mark granskas

Gifter och föroreningar i marken ska bli ett minne blott i Järfälla. Nu ska kommunen få bättre koll på föroreningarna och tar fram tydligare rutiner för hur man ska arbeta kring de förorenade områdena.

  • Publicerad 11:16, 5 jan 2022

Det finns en hel del gifter och föroreningar i marken i Järfälla kommun. Men nu har kommunen beslutat att ta tag i gårdagens miljösynder.

Tidigare har förorenade områden blivit aktuella i samband med detaljplanering och förelägganden från tillsynsmyndigheter. Men nu ska kommunen få bättre koll på föroreningarna och ta fram tydligare rutiner för hur de förorenade områdena ska tas om hand. Arbetet kommer styras centralt i kommunen och förhoppningsvis ska detta sänka kostnaderna med omkring en halv miljon för medelstora exploateringsprojekt. Att förverkliga planen beräknas gå på omkring en miljon kronor.