Basargatan

– Syftet är att få mer en levande plats än i dag, en attraktiv plats som ska återta den historiska utformningen, säger Joakim Larsson (MP) ordförande i stadsmiljönämnden.

Kungstorgets historia började redan när Göteborg anlades under stormaktstiden på 1600-talet. Då var det ständiga krigstider och för att skydda staden byggdes ett försvarsverk med tiotal bastioner och sju raveliner.

Storlek. Ytan är nästan som en fotbollsplan. Bastionen: 4 500 m2. Trädplantering: 1 500 m2. Korsningar: 600 m2 . Totalt: 6 600 kvadratmeter. 

Storlek. Ytan är nästan som en fotbollsplan. Bastionen: 4 500 m2. Trädplantering: 1 500 m2. Korsningar: 600 m2 . Totalt: 6 600 kvadratmeter. 

Göteborgs stad

Och det är just en av dem – den utstickande trekanten i kanalen – som ljuset riktas mot i första skedet.

– Vi tittar på de kulturhistoriskt fina delarna i stadskärnan för att se hur vi kan använda dem bättre.

Visionsbild. Kungstorget ska bli ett öppnare torg med färre bilar.

Visionsbild. Kungstorget ska bli ett öppnare torg med färre bilar.

Göteborg stad

Sittplatser i geometri

I planerna för platsen ingår bland annat basarer, uteserveringar, gångstråk, cykelparkering, lekytor och grönska. Bastionen kan även få sittplatser, uppställda i en geometri som påminner om den gamla försvarsfunktionen.

Det innebär samtidigt att de flesta p-platser ryker.

– Det kommer fortfarande finns parkeringsmöjligheter vid torget. Det finns även ett parkeringshus vid Pedagogen och flera p-platser vid Stora teatern, säger Joakim Larsson.

Som på 1800-talet

Förändringen ligger ett par år fram i tiden. Först ska verksamheterna runt omkring tycka till, detaljplanen ses över och ett investeringsbeslut fattas.

Då. På 1800-talet var Kungstorget fullt med handel i basarlängorna.

Då. På 1800-talet var Kungstorget fullt med handel i basarlängorna.

Carlotta

Förhoppningen är att få tillbaka vimlet likt det från mitten av 1800-talet när Kungstorget var en livlig handelsplats med basarlängor, butiker och bönder som sålde och mat från sina kärror. 

– Handelns stora utmaning i dag är konkurrens med näthandeln. Man kan inte konkurrera med bekvämligheten att sitta hemma i soffan och handla utan det är andra saker som ska till. Jag tror att pusselbiten är ett levande city som erbjuder något annat.

LÄS ÄVEN: Kungstorget har varit ockuperat, rymt två basarlängor och ett imponerade försvarsverk.

 Joakim Larsson (MP) ordförande i stadsmiljönämnden.

Joakim Larsson (MP) ordförande i stadsmiljönämnden.

Miljöpartiet