Sedan 2006 har de vistats på Järnvägsgatan 5, gubbarna och gummorna som ses varje vardag för att spika och fika.

Ordförande Dan Kjellser kallar Gubbverkstan för ”en del av äldrevården”.

– Vi har två kafferaster för att gemenskapen är en viktig del. Här löser vi stora frågor som de inte gör i Bryssel!

Tidigare höll föreningen till på Hamngatan, tills ett bostadsprojekt gjorde anspråk på tomten.

Nu är det i stället överdäckningen av järnvägen och arbetet med den nya stadskärnan som tvingar Gubbverkstan att maka på sig.

https://www.mitti.se/nyheter/full-rulle-i-gubbverkstan-igen/repujo!xt8dvThj6gNYzdIkroW4Rw/

Men vart ska de ta vägen den här gången? Frågetecknen hopar sig bland handverktyg och tunga maskiner, halvfärdiga möbler och skärbrädor. Och tiden är knapp: Senast den sista augusti måste den sista borrmaskinen ha lämnat lokalen.

– Det absolut sämsta är om vi blir tvungna att lägga ner. Man kan också tänka sig att vi drar ner det hela till en mindre verksamhet och skippar de tyngsta maskinerna, om vi skulle få lokal i ett bostadshus. Då lägger vi oss på ”träslöjdsnivå” men det är inget vi vill, säger Dan.

Utöver risken att tappa kundnyttan – hit vänder sig folk för såväl skohyllor som fågelholkar – är det en redig dos industrihistoria som hålls vid liv i denna verkstad. Många av maskinerna är från Sieverts kabelverk som lades ner för över 40 år sedan.

Dialog med staden

Nu ska lokalfrågan ännu en gång lösas i dialog med staden. Kultur- och fritidsnämndens ordförande Johan Storåkers (L) säger att tjänstemän tittar på möjliga lokaler i olika stadsdelar.

– Vi ska göra vårt yttersta för att det ska lösa sig. Det är viktigt för många människor och högt prioriterat.

Gubbverkstan har uttryckt önskemål om en central lokal, av tillgänglighetsskäl. Hur troligt är det?

– Vi utesluter inte centrala Sundbyberg men det måste även göras en rimlig ekonomisk bedömning.

Särskilt krävande, menar Storåkers, blir det av att Sveriges minsta kommun står inför sitt största stadsbyggnadsprojekt genom tiderna.

– Det skapar vissa utmaningar de närmaste åren i de centrala delarna med omnejd, men det kommer att bli riktigt bra när det blir klart.

https://www.mitti.se/nyheter/gubbverkstan-satsar-pa-insektshotell/repsdd!Dt3MUTaDHajB5rU5EFnIrw/

Trots ovissheten är Dan Kjellser optimist. Staden var med och räddade verkstaden förra gången och han hoppas att så blir fallet även nu.

Verkstadspolaren Bo Palm är inne på samma spår:

– Jag kan inte tänka mig att kommunen kan lägga ner Gubbverkstan. Det är en nyttig funktion för kommunen.