Längs Helgagatan vid Tjurbergsparken vill staden bygga 65 hyresrätter, i ett hus om fem till sju våningar.

Bredvid, under Internationella Engelska gymnasiets skolgård, är förslaget att ett garage, en förskola och en galleria ska flytta in. De ska få fasad och fönster ut mot parken.

Den gamla parkeringen ska göras om till grönyta.

https://www.mitti.se/nyheter/ny-plan-for-bostader-vid-tjurbergsparken/reptip!hNmIeldPoh4qFQwtgjpaDA/

Kritiska till förändringen

I veckan tog samrådsperioden, där boende och intressenter fått tycka till om förslaget, slut. Bland annat har Samfundet S:t Erik, som värnar historiska miljöer, tyckt till om planerna.

– Formellt är området ett riksintresse, bara det gör att vi tycker att man inte ska vara där och peta, säger förbundets vice ordförande Susanne Ingo.

Området runt Helgalunden växte fram under ledning av stadsplaneraren Per Olof Hallman under tidigt 1900-talet, berättar Susanne.

Till skillnad från samtida stadsplanerare skapade han områden som följde terrängen, och det gav intressanta och genomtänkta gaturum.

– Det han lämnat efter sig är det vi älskar mest med staden. Det nya huset kommer ge området en väsentligt annorlunda karaktär och bryta av kopplingen mellan grönska och hus, säger Susanne, och sammanfattar föreningens ståndpunkt rörande stadens nuvarande förslag:

– Fel, fel, fel.

https://www.mitti.se/nyheter/protesterar-mot-nya-husen-i-tjurbergsparken/lmrjz!4788175/

Många åsikter

Totalt kom det kommit in ungefär 500 synpunkter till staden, menar Matilda Toft, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret.

– Av det jag läst så här långt är det många som har synpunkter på att det rör bebyggelse i en känslig miljö. Skolbyggnaden är blåklassad, och området är klassat som ett riksintresse. Folk vänder sig också mot att parkyta tas i anspråk.

I dagsläget är det svårt att svara på hur synpunkterna kan påverka förslaget, menar Matilda Toft.

– Vi ska nu gå igenom och sammanställda det som kommit in. I slutändan ska det redovisas för stadsbyggnadsnämnden, som fattar beslut om hur vi ska gå vidare i ärendet.

Granskning är planerad till tredje kvartalet 2021, och ett antagande av planen väntas i slutet av samma år.