Stadsgårdstunneln – överdäckningen av Stadsgårdsleden.

Söderströmsbron – nya gång- och cykelbron mellan Södermalm och Gamla stan.

Sjöbergsrampen – namnet på rampen som ansluter mot den nya gång- och cykelbron från Södermalm. Det är hämtat från gamla Sjöbergsplan, och grosshandlare Sjöberg. I slutet av 1800-talet hade han kontor och butik där det såldes järnprodukter på Södermalmstorg.

Järngravskajen – kajen mellan tunnelbanebron och Slussbron. Platsen var mellan 1600- och 1800-talet en handelsplats för järn.

Lilla Slussbron – västra lågbron som ansluter till vattentorget mellan Södermalm och Gamla stan.

Mälartrappan – trappan mellan huskropparna i Mälarterrassen.

Saltsjötrappan – trappan mellan Katarinaparken och Stadsgården.

Nygamla namn:

Franska bukten – vattenområdet mot Stadsgården på Slussbrons östra sida.

Slussbron – nya huvudbron, som i folkmun kallas Guldbron.

Slussbrogatan – gatasträckan mellan Hornsgatan och Slussbron.

Victoriaslussen – den nya vattenanläggningen.

Källa: Projekt Slussen

Översikt. Här är namnen på platserna i Slussen.
 Foto: White Arkitekter

Översikt. Här är namnen på platserna i Slussen. Foto: White Arkitekter