I år toppas trettonhelgen dessutom av ett stort antal covidsjuka patienter, och en våg av RS-virus och vinterkräksjuka som kommit tidigare än vanligt.

Alla akutsjukhus i regionen, utom Karolinska, gick upp i stabsläge redan innan jul, för att kraftsamla och fördela resurser.

I mellandagarna rapporterade Aftonbladet om en kaotisk situation på Danderyds sjukhus där ett 50-tal patienter låg kvar på akuten i väntan på vårdplats.

Bättre bemanning

Inför trettonhelgen säger nu vårdenhetschef Åsa Doverhall Hedberg att läget är mer gynnsamt:

– Vi har tagit höjd och bemannat upp med fler undersköterskor och sjuksköterskor, både timanställda, personal som går in extra och extern bemanning, säger hon.

Just nu är det heller inte så många akutpatienter som väntar på en vårdplats, uppger hon.

– Men det är en ögonblicksbild och kan ändras snabbt.

Jobbar fruktade helgen

Även på Södersjukhuset är situationen ansträngd. Sjukhuset har varit i stabsläge sedan Lucia, då med en beläggningsgrad på 120 procent.

Tillförordnad chefläkare Annelie Liljegren skriver i ett mejl att de sedan dess öppnat 24 extra vårdplatser samt stärkt läkarbemanningen.

Men det är fortsatt ansträngt på grund av infektionsläget. "Väntetiderna på akutmottagningen är längre än vanligt och just nu väntar 10 patienter vårdplats" skriver hon.

RS-virus och influensa – Sös i stabsläge

Med en beläggningsgrad på 120 procent och 40 patienter på akuten som väntar på en plats blev det ohållbart på Sös.

Även andra sjukhus har en ansträngd situation just nu.

På Luciamorgonen hade Södersjukhuset 100 fler patienter inlagda än de har bemannade vårdplatser. Dessutom 40 patienter på akuten som väntade på en plats.

Sjukhuset gick då upp i stabsläge.

Bland annat har ambulanser styrts om och fått åka till Karolinska i Huddinge i stället, de geriatriska sjukhusen prioriterar att ta emot patienter från Sös och operationer kan komma att ställas in.

Det är det ökade antalet covidpatienter på sjukhuset, samtidigt som säsongen för RS-virus och influensa rivstartat, som är orsaken till den ansträngda situationen.

Tufft på barnakuten

Det är tufft även på övriga akutsjukhus. Karolinskas barnakut i Solna har haft över 200 patienter om dagen vissa dagar.

– Vi har fortfarande högt söktryck och väldigt fullt på vårdavdelningar, säger verksamhetschef Malin Ryd Rinder.

Men det skulle inte behöva vara så. Nästan 40 procent av barnen skulle kunna tas emot på primärvårdsnivå, enligt henne.

– Vi har endast tre barnakutmottagningar i regionen men drygt 240 vårdcentraler och 11 närakuter. Det gör stor skillnad om de ökar tillgänglighet för fler akuta patienter i detta läge. Vi vet att föräldrar blir oroliga då barn får feber och blir hängiga men de allra flesta grundfriska barn kan hantera dessa infektioner med lite extra omsorg och febernedsättande, alternativt bli bedömda på sin vårdcentral eller närakut, säger hon.

Sjukhuset försöker nu bemanna fler vårdplatser, genom att personal jobbar extra och att de som jobbar administrativt går in och arbetar kliniskt.

Tidig säsong

Även på Sachsska barnsjukhuset vid Sös är det fullt, berättar Anja Steiber vid presstjänsten, och det har förekommit överbeläggningar.

Att sjukhus går upp i stabsläge brukar vara regel snarare än undantag vid jul- och nyårshelgen.

Men i år kom larmet tidigt.

– RS-säsongen startade ovanligt tidigt i år, det är en aspekt, säger Anja Steiber.

Mobiliserar vården

Stabsläge: särskild sjukvårdsledning håller sig underrättad och vidtar nödvändiga åtgärder.

Förstärkningsläge: särskild sjukvårdsledning förstärker vissa funktioner.

Katastrofläge: särskilda sjukvårdsledning förstärke alla viktiga funktioner.

Källa: Socialstyrelsen

Fullt. Många covidpatienter och så influensan på det – nu har Sös gått upp i stabsläge.

Fullt. Många covidpatienter och så influensan på det – nu har Sös gått upp i stabsläge.

Ingrid Johansson

Överfullt på Södersjukhuset

Sjukhuset har gått upp i stabsläge. Ambulanser dirigeras om och operationer kan ställas in.

Jonas Lindberg (V) regionråd i opposition i Region Stockholm, är sjuksköterska och timanställd på Sös-akuten. Nu jobbar han "helgen som alla fruktar":

– Man får göra det man kan när det behövs. I förrgår var det en kollega som jobbat sex dagar i rad. Och nu ska hen ta två 07-22-pass. Själv är jag som en urvriden disktrasa efter åtta timmar, säger han.

– Men för mig är det värdefullt att ha fotkontakt med vården och få inblick i vad som fungerar och inte, och att behålla min kompetens i yrket.

Flyttar patienter

På Karolinska universitetssjukhuset larmade en läkare innan jul om bristande patientsäkerhet på akuten i Huddinge, där en hjärtpatient avlidit ensam på ett rum.

Larmet: Ingen hade tid – patient avled ensam på akuten

Trycket på akutmottagningen på Karolinska i Huddinge är så hårt att patientsäkerheten hotas, enligt läkare.

En läkare på Karolinska universitetssjukhusets akutmottagning i Huddinge slår larm till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Läget är oacceptabelt, skriver hen. Det är ett enormt patientflöde och patienter får ligga i korridorerna i väntan på en vårdplats i uppemot 48 timmar.

En patient avled ensam på ett rum, kopplad till hjärtövervakning som ingen läst av, enligt anmälan.

Kaotiskt

Många patienter, oerfarna läkare på golvet och dålig styrning av verksamheten gör att patientsäkerheten är hotad, enligt läkaren.

Anmälan skickades in några dagar innan jul, och läget har varit fortsatt ansträngt vid regionens akutsjukhus under helgerna.

Kan bli Lex Maria

Malin Mörner, verksamhetschef vid akuten på Karolinska i Huddinge, skriver i ett mejl att händelsen där en patient avlidit nu analyseras, för att se om en Lex Maria-anmälan ska göras.

Enligt henne har medianvistelsetiden varit sex och en halv timme det senaste kvartalet, och som mest 33 timmar.

Alla på golvet

Hon tillbakavisar också att arbetsledningen skulle brista, och uppger att när söktrycket är hårt styrs alla läkare om för att arbeta kliniskt på akutmottagningen.

Ivo har under 2022 granskat akutsjukhusen, och kritiserat samtliga för att det finns för få vårdplatser, vilket gör att patienter blir liggande på akuten.

Kritiseras. Akuten på Karolinska i Huddinge har haft en tuff tid.

Kritiseras. Akuten på Karolinska i Huddinge har haft en tuff tid.

Ingrid Johansson

Läkarlarm: Patient avled ensam i ett rum på akuten

Ingen hade tid att läsa av hjärtövervakningen, enlig anmälan till Ivo.

Presstjänsten skriver i ett mejl att de haft ett pressat läge med ökat inflöde av patienter sedan vecka 51 samtidigt med stor sjukfrånvaro.

Vid behov flyttas patienter från Huddinge till Solna. "Inför trettondagshelgen rustar vi med fler vårdplatser på akuten, infektion, ortopedin och akutkirurgin" skriver de.

Proppar igen

Jonas Lindberg menar att det saknas luft i systemet vid regionens sjukhus, och när något tillstöter, som under infektionssäsong då även personalen blir sjuk, proppar det igen.

Under jul och nyår umgås man också mer, och smittorisken ökar, vilket brukar visa sig till trettonhelgen. En del patienter avvaktar också med att söka vård, eller har inte fått tid på sin vårdcentral, och landar till slut på akuten, enligt Lindberg.

Samhället stänger

Johan Styrud, överläkare vid Danderyds sjukhus och ordförande i Stockholms läkarförening, menar att det främst är svårigheterna att skriva ut patienter under långhelger som orsakar problemen.

– De behöver få komma till eftervård, till geriatrik eller Särskilda boenden. Det är två veckor när samhället inte fungerar. Sedan blir det bättre när det öppnar igen, säger han.