En läkare på Karolinska universitetssjukhusets akutmottagning i Huddinge slår larm till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Läget är oacceptabelt, skriver hen. Det är ett enormt patientflöde och patienter får ligga i korridorerna i väntan på en vårdplats i uppemot 48 timmar.

En patient avled ensam på ett rum, kopplad till hjärtövervakning som ingen läst av, enligt anmälan.

Kaotiskt

Många patienter, oerfarna läkare på golvet och dålig styrning av verksamheten gör att patientsäkerheten är hotad, enligt läkaren.

Anmälan skickades in några dagar innan jul, och läget har varit fortsatt ansträngt vid regionens akutsjukhus under helgerna.

Kan bli Lex Maria

Malin Mörner, verksamhetschef vid akuten på Karolinska i Huddinge, skriver i ett mejl att händelsen där en patient avlidit nu analyseras, för att se om en Lex Maria-anmälan ska göras.

Enligt henne har medianvistelsetiden varit sex och en halv timme det senaste kvartalet, och som mest 33 timmar.

Alla på golvet

Hon tillbakavisar också att arbetsledningen skulle brista, och uppger att när söktrycket är hårt styrs alla läkare om för att arbeta kliniskt på akutmottagningen.

Ivo har under 2022 granskat akutsjukhusen, och kritiserat samtliga för att det finns för få vårdplatser, vilket gör att patienter blir liggande på akuten.