Danderyds sjukhus och Södersjukhuset har redan kritiserats av Inspektionen för vård- och omsorg, Ivo, för brist på vårdplatser.

Nu är det Karolinskas tur. Enligt Ivo gör bristen på vårdplatser vid Karolinska i Huddinge att patienter läggs in där det saknas adekvat övervakningsutrustning och där de inte får den tillsyn och de läkemedel som de behöver.

Även Astrid Lindgrens barnsjukhus kritiseras för att ha för få vårdplatser.

Alla kritiseras

Ivo har granskat 27 akutsjukhus över hela landet och beslut för 26 av dem har kommit. Samtliga får kritik.

Orsaken till att det finns för få vårdplatser är brist på personal som kan bemanna dem.

På Sös-akuten får patienter dessutom vänta för länge på läkarbedömningar när det är hård belastning, anser Ivo.

Extra pengar

Under 2022 betalade den dåvarande regeringen ut extra statsbidrag för att öka kapaciteten i vården, till exempel utöka antalet vårdplatser.

För Region Stockholm del blev det 115 miljoner kronor, pengar som nu fördelas till akutsjukhusen. Mest får Karolinska, med 60 miljoner kronor.

Och det är i sista minuten. Pengar som inte gått åt under året ska återbetalas till Socialstyrelsen, och regionen måste redovisa hur pengarna använts.

Akutsjukhusen måste återkomma till Ivo med vilka åtgärder de vidtagit för att skapa tillräckligt många vårdplatser.