FÖR HÖGA. Nio av de 14 nybyggda busskuddarna på Maltesholmsvägen måste byggas om. Foto: Stefan Källstigen

Nio av 14 farthinder på Maltesholmsvägen måste göras om

Samtliga busskuddar på Maltesholmsvägen i Hässelby kontrollerade – nu måste de flesta byggas om.

  • Publicerad 18:00, 2 dec 2020

Entreprenören bekostar detta

Turerna har varit många kring de nya farthindren på Maltesholmsvägen.

Det är den sista delen i stadens 80-miljonerssatsning på att göra bilvägarna i Hässelby-Vällingby tryggare för gående och cyklister, men klagomålen från bilisterna om att farthindren varit på tok för höga har varit många.

I november bedömde först trafikkontoret att de så kallade busskuddarna var rätt byggda, men bara några dagar senare konstaterades att ett av hindren trots allt var för högt – fram tills att det visade sig att det var rätt byggt.

Efter att trafikkontoret nu gått igenom samtliga busskuddar på Maltesholmsvägen visar det sig dock att nio av 14 busskuddar måste byggas om.

Farthinder misstänktes vara för högt – visade sig vara rätt byggt

Entreprenören ansvarig

– Några av dem åtgärdas för att de är för höga, andra för att de upplevs som skarpa. Entreprenören bekostar detta. Arbetena inleds under torsdagen och tar omkring en vecka, säger Susanna Lennström, trafikkontorets projektledare.

Att busskuddar måste byggas om är ovanligt. Men Maltesholmsvägen är en svår väg eftersom den lutar i både sidled och längsled, enligt Susanna Lennström.

Kritiserat farthinder i Hässelby måste göras om

Ny hastighetsgräns på gång

Staden har beslutat att sänka hastigheten från 50 km/h till 40 km/h på Maltesholmsvägen, men omskyltningen har inte genomförts. En del av kritiken rör att staden inte först införde den nya hastigheten och utvärderade anpassningen innan man beslutade att bygga farthindren.

Samtidigt finns också de Hässelbybor som tycker att trafiksituationen har förbättrats för både gående och cyklister sedan farthindren kom på plats.

Flera klagomål på de nya farthindren i Hässelby