Nej till förbud. Kommunfullmäktige har sagt sitt – det blir inget tiggeriförbud i Vallentuna. Foto: Mostphotos

Nej till tiggeriförbud efter lång debatt

SD:s motion om ett tiggeriförbud i Vallentuna debatterades under mer än en timme i kommunfullmäktige. Till sist blev det votering där alla utom SD röstade emot motionen.

  • Publicerad 11:59, 23 feb 2021

I oktober 2019 lämnade SD in sin motion om tiggeriförbud i Vallentuna.

Partiet hade delat upp sitt förslag i tre punkter där de vill ha ett lokalt förbud mot tiggeri i Vallentuna centrum och Tellusområdet, att kommunen utreder ett allmänt tiggeriförbud i "Vallentuna tätort och andra aktuella platser i Vallentuna kommun" samt att förbudet successivt utökas där tiggeri stör den allmänna ordningen.

Kommunledningskontoret har svarat att inte förslaget är tillräckligt geografiskt avgränsat för att vara juridiskt hållbart och att allmänna förbud mot tiggeri har stoppats i Högsta domstolen. Motionen röstades ner i kommunstyrelsen.

Två läger

I måndags kväll hade den nått kommunfullmäktige och trots att mötet hölls digitalt med en del teknikstrul var det inget fel på engagemanget bland Vallentunas politiker.

Skiljelinjerna stod snart tydliga. På ena sidan SD, på den andra övriga partier.

– Förslaget är faktiskt olagligt. Det ryms inte i den svenska lagstiftningen. Ren okunskap från SD:s sida, slog Björn Furugren Beselin, C, fast.

– I dag finns flera rättsfall som visar att tiggeri är en del av organiserad kriminalitet. Varje medkännande person borde fundera över det, sa Martin Siltanen, SD och påminde om att M gick till val på att stoppa tiggeriet.

Ylva Mozis, L, tvivlade på att det är omsorg om tiggarna som var SD:s drivkraft.

– Det är klart att tiggeri inte är en värdig tillvaro. Men lösningen ligger inte i förbud, sa hon.

Hon påpekade också att Europadomstolen i januari slog fast att tiggeriförbud innebär en inskränkning av de mänskliga rättigheterna.

Opposition och majoritet på samma sida

Oppositionen, som i de tidigare frågorna stått emot alliansmajoriteten, stod nu på samma sida.

– Det hedrar majoriteten att de (alltså SD) inte får gehör för det här, sa V:s Gunnar Bergström.

Det hann bli flera replikskiften innan någon från M yttrade sig. Till sist blev det kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand som gjorde ett inlägg.

– Jag står naturligtvis bakom det som mina allianskompisar redan yrkat på: bifall till kommunstyrelsens förslag, sa hon inledningsvis.

Liljestrand: "Det finns ett problem i botten"

Däremot uttryckte hon att tiggeriet är ett problem som behöver lösas.

– Jag tror vi är eniga om att det finns ett problem i botten. Sen är vi lite oense om hur problemet ska lösas och kanske om vad huvudproblemet är, sa Parisa Liljestrand.

Hennes argument för att avslå motionen var i stället att tiggeri ska hanteras på nationell nivå.

– Det kommer inte att fungera att alla kommuner ska hitta egna lösningar. Förr eller senare måste staten ta tag i det. Därför tycker jag inte att det är en kommunal fråga.

Därefter begärdes öppen votering. Motionen avslogs med 43 röster mot 7.