En fastighetsägare i Bromma som vill riva en carport för att bygga en ny carport, försedd med källare och bilhiss, fick först beskedet att det skulle ta mark i anspråk som inte får bebyggas.

När politikerna i stadsbyggnadsnämnden behandlade ansökan strax innan jul ansåg politikerna att grannarna ska höras, det är inte sjävklart att bygglov för en bilhiss inte kan beviljas.

Ett tiotal grannar har yttrat sig, alla vill ge grannen rätt att bygga källaren med bilhiss. 

Vad som nu händer återstår att se. Stadsbyggnadsnämnden har ännu inte tagit ett beslut.