Rektorn beslutade tidigare i år att Saltängens skola ska stänga och att de 125 eleverna ska flytta till Duvnäs skola en kilometer bort.

Kommunen måste ändå betala hyra för lokalen till Rikshem fram till 2028. Hyran uppgår 2023 till 4,6 miljoner kronor och höjs varje år i takt med konsumentprisindex.

Båda skolorna tillhör Saltsjö-Duvnäs skola och rektorn Shaju Kohinoor har beskrivit beslutet som en lokalförändring. 

Kan inte prövas

Beslutet överklagades till förvaltningsrätten. Som nu har kommit med sin dom. ”Förvaltningsrätten anser inte att det funnits något rättsligt stöd för rektor att besluta om nedläggningen av Saltängens skola i Nacka kommun. Beslutet kan därmed inte tas upp till prövning av domstolen”, skriver rätten.

– Det rör sig i stället om ett beslut som borde ha fattats av kommunen. Kommunen har inte delegerat någon beslutanderätt till rektor i det här fallet. Rektor har därmed inte haft något rättsligt stöd för att fatta beslutet om att flytta eleverna från Saltängens skola till Duvnäs skola och att i samband med det säga upp lokalerna för Saltängens skola, säger rådman Minnaliisa Lundblad till domstolens hemsida.

”Inte samma skolenhet”

Duvnäs skola en kilometer bort kan inte sägas tillhöra samma skolenhet som Saltängens skola, slår förvaltningsrätten fast.

Duvnäs skola en kilometer bort kan inte sägas tillhöra samma skolenhet som Saltängens skola, slår förvaltningsrätten fast.

Johan Kristensen

En annan avgörande fråga har varit om skolorna kan ses som samma skolenhet. Även där får Nacka kommun bakläxa.  

”Förvaltningsrätten anser att Saltängens skola och Duvnäs skola inte kan anses utgöra en och samma skolenhet. Även om skolorna skulle anses utgöra en och samma skolenhet så är förändringen inte av den karaktären att rektor har rätt att besluta om den med stöd av bestämmelserna i skollagen”, skriver förvaltningsrätten.

”Så himla skönt”

Duvnäsbon Sara Wimmercranz är mamma till barn på Saltängens skola och glad att förvaltningsrätten underkänner rektorns beslut.

Duvnäsbon Sara Wimmercranz är mamma till barn på Saltängens skola och glad att förvaltningsrätten underkänner rektorns beslut.

Johan Kristensen

Fyrabarnsmamman Sara Wimmercranz är glad. Hon är engagerad i nätverket Rädda Saltsjö-Duvnäs Skolor och var en av dem som överklagade beslutet.

”Så himla skönt för alla föräldrar som har kämpat så hårt för att behålla en bra, trygg och nära skola där det finns plats för barnen att leka och utvecklas. Nu ser vi fram emot att Saltängen blir kvar länge till och ska säkerställa att det snart blir öppet hus så att fler Nacka-barn kan få söka till världens bästa lågstadieskola”, skriver hon i ett sms till Mitt i.

”Oacceptabelt”

”Oacceptabelt”, skriver Johanna Kvist (S) om beslutet som hon anser borde ha tagits av politiker och inte av rektorn.

”Oacceptabelt”, skriver Johanna Kvist (S) om beslutet som hon anser borde ha tagits av politiker och inte av rektorn.

Nackas oppositionsråd Johanna Kvist (S) är också nöjd.

”Det är såklart ett glädjande besked som bevisar det vi sagt hela tiden, ska en skola läggas ned så ska det beslutet fattas politiskt. Jag är glad för föräldrarnas och barnens skull. De har verkligen engagerat sig i frågan och det gav resultat”, skriver hon i ett mejl till Mitt i.

Hon tycker att Allianspartierna har varit fega. 

”Det har varit tydligt att den Moderatledda minoriteten vill lägga ned Saltängens skola utan att behöva ta ansvar för det. Det är helt oacceptabelt. Att vara politiker innebär också att våga ta och stå upp för de tuffa besluten.”

Gerdau: ”Återkommer”

Nackas kommunalråd Mats Gerdau (M).vill analysera domen innan han meddelar hur han och kommunen agerar.

Nackas kommunalråd Mats Gerdau (M).vill analysera domen innan han meddelar hur han och kommunen agerar.

Johan Kristensen

Hur kommunen agerar härnäst är oklart. Kommunalrådet Mats Gerdau (M) skriver i ett sms till Mitt i att han ”konstaterar att kommunens tjänstemän och domstolen gjort olika bedömningar av hur det formella beslutet skulle fattas. Nu får vi analysera domen och återkommer därefter.”