I kategorin språk, läs- skrivutveckling vann Helen Hällback, Sågtorpskolan, Årets lärinnovatör, Wera Wenzeck-Örlü, Noblaskolan, Årets lärspridare och pedagogerna på Skeppet i Boo Gårds förskola Årets lärteam.

Olivia Lindfors och Jenny Sörman Kullnes på Boo Gårds förskola avdelningen Skeppet vann 
Årets lärteam i språk-, läs och skrivutveckling.

Olivia Lindfors och Jenny Sörman Kullnes på Boo Gårds förskola avdelningen Skeppet vann Årets lärteam i språk-, läs och skrivutveckling.

Nacka kommun

Helen Hällback, Sågtorpsskolan, hyllas som Årets lärinnovatör i språk-, läs- och skrivutveckling.

Helen Hällback, Sågtorpsskolan, hyllas som Årets lärinnovatör i språk-, läs- och skrivutveckling.

Nacka kommun

Wera Wenzeck-Örlü, Noblaskolan Saltsjö Boo, Årets lärspridare i språk-, läs- och skrivutveckling.

Wera Wenzeck-Örlü, Noblaskolan Saltsjö Boo, Årets lärspridare i språk-, läs- och skrivutveckling.

Nacka kommun

Trygghet och studiero

I kategorin trygghet och studiero hyllades Jennifer Anderson, Orminge skola som Årets lärinnovatör, Dani del Gaiso, Noblaskolan Saltsjö-Boo, som Årets lärspridare och Tollare förskolas pedagoger mot lägre åldrar.

Dani del Gaiso, Noblaskolan Saltsjö Boo, prisas som Årets lärspridare i trygghet och studiero.

Dani del Gaiso, Noblaskolan Saltsjö Boo, prisas som Årets lärspridare i trygghet och studiero.

Nacka kommun

Jennifer Andersson, Orminge skola, Årets lärinnovatör i trygghet och studiero.

Jennifer Andersson, Orminge skola, Årets lärinnovatör i trygghet och studiero.

Nacka kommun

Ordföranden i utbildningsnämnden Monica Brohede Tellström (L) gläds med vinnarna.

– Årets områden språk-, läs- och skrivutveckling samt trygghet och studiero är viktiga bärande delar av skolans uppdrag. Därför är det extra roligt att lyfta och bekräfta det fantastiska arbete som görs av Nackas pedagoger inom just dessa områden. Jag vill ge mina varmaste gratulationer till årets pristagare. Era fina insatser har inspirerat inte bara oss som arbetar med utbildningsfrågor, utan även kollegor, vårdnadshavare och inte minst våra elever, säger hon till kommunens hemsida.