Glada. Kommunalråden Hans Peters (C), Mats Gerdau (M), Gunilla Grudevall-Steen (L) och Karin Teljstedt (KD). Foto: Pressbild

Nacka sänker skatten med 20 öre

Alliansen i Nacka sänker skatten med 20 öre per intjänad hundralapp. – Vi vill sprida framtidstro och hopp. Det går bra för Nacka och vi vill att alla Nackabor ska få del av tillväxten, både i form av bättre välfärd och sänkt skatt, säger kommunalrådet Mats Gerdau (M).

  • Publicerad 12:20, 20 okt 2020

Vid tisdagens budgetpresentation meddelade Alliansen i Nacka att skatten sänks 2021 med 20 öre. Dessutom satsar kommunen 150 miljoner kronor mer på verksamheterna näsa år, ”såväl hemtjänsten som skolan får större ökningar än tidigare år”, skriver de styrande partierna.

Tappar 65 miljoner

Skattesänkningen gör att kommunen förlorar 65 miljoner kronor i intäkter, pengar som alltså Nackaborna får behålla.

– Vi har arbetat målmedvetet och långsiktigt med att göra Nacka till en effektiv och välskött kommun med robust ekonomi och därför har vi utrymme att både höja kvaliteten i skolan och omsorgen och samtidigt sänka skatten. Det är en expansiv men ansvarsfull budget, säger kommunalrådet Mats Gerdau (M).

Fler laddstolpar

Alliansen vill också bygga fler solceller och laddstolpar för elbilar.

– Det strategiska miljö- och klimatarbetet stärks med ytterligare resurser, avseende bland annat handlingsplan för miljöarbetet i stadsbyggandet, klimatanpassningsplanen, nätverket klimatneutrala Nacka tillsammans med näringslivet, utbyggnad av solceller och laddstolpar, säger kommunalrådet Hans Peters (C).

Partierna vill också förbättra Nackas skolor och förskolor.

– Vi satsar på förskolan och skolan för att alla barn och unga i Nacka ska få den bästa starten i livet. Den viktigaste grunden för att var och en ska kunna förverkliga just sin livsdröm. Det förutsätter också en trygg vardag i skolan, och därför satsar vi bland annat extra på underhåll av skoltoaletter och omklädningsrum, säger Gunilla Grudevall-Steen (L).

Satsning på äldre

Även äldre Nackabor ska gagnas av kommunens överskott.

– Budgeten innehåller kraftigt ökade anslag till såväl hemtjänst som äldreboenden och allra mest satsas på att stärka omsorgen av våra äldre dementa, säger kommunalrådet Karin Teljstedt (KD).

Trots ökad arbetslöshet i coronatider gör Nacka kommun gör i år ett rekordstort överskott: 776 miljoner kronor – 300 miljoner mer än budgeterat.

Nämnderna har gjort ett överskott på 150 miljoner kronor men en stor del i överskottet kommer från statsbidrag för sjuklönekostnader och förlorade skatteintäkter.

”Eftersom osäkerheten är stor om hur djup och långvarig lågkonjunkturen blir, så ökar Alliansen också reserverna och överskotten med 51 miljoner kronor”, skriver Alliansen.

S: ”Orimligt”

Oppositionsrådet Khashyar Farmanbar (S) är kritisk till skattesänkningen.

– Vi är mitt under en pågående pandemi. Det orimligt att använda välfärdspengar från regeringen till att sänka skatten. I socialnämnd, skola och idrott gör man nedskärningar eftersom pengarna inte motsvarar volymökningarna.