Frölunda

Efter att ha spenderat första vintern i sina nya hemtrakter – på en gård i Slöinge i Halland – återvänder nu de långhåriga highland cattle-korna till Välens naturreservat.

Någon gång under maj månad, beroende på hur långt växtligheten kommit, transporteras djuren tillbaka till sina gamla strandängar.

Som det ser ut nu handlar det om upp till tio kor som kommer att sommarbeta fram till september.

– Jag har ställt krav på att ängarna ska vara väl avbetade vid säsongens slut. Det viktiga är att det går tillräckligt många för att det ska kunna vara bra bete, men inte för många så marken trampas sönder, säger John Ringström, naturförvaltare på stadsmiljöförvaltningen.

Läs mer: Korna på Välen kan flytta söderut på vintern

Blev för dyrt

Det var i höstas som de omkring tio highland cattle-korna överläts från Västra Frölunda naturvårdsförening till den halländska lantbrukaren Andreas Måttgård. 

Lösningen togs fram efter att Göteborgs stad sagt upp arrendet för naturvårdsföreningen, då kommunens kostnaderna för året-runt-betet hade blivit allt för höga.

– Totalt handlade det om mellan en halv och en miljon kronor om året för skötsel som vi nu sparar, säger John Ringström.

Beskedet att korna skulle försvinna från Välen möttes med ilska bland göteborgarna och flera namninsamlingar startades för att rädda kvar korna.

– Det har varit ett väldigt stort intresse för de här Välenkorna och många medborgare blev väldigt bestörta och upprörda när det beslutades att de inte kunde vara kvar. Därför känns det extra kul att de nu kommer tillbaka.

Hoppas kunna fortsätta

Välens naturreservat består av 68 hektar strandängar och ängsmarker. Området har en hög biologisk mångfald och markerna är en viktig boplats för pollinerare som fjärilar och bin. På strandängarna finns ett rikt fågelliv med bland annat tofsvipa, enkelbeckasin och rödbena.

I sommar kommer korna att beta på nio hektar.

– Betet är viktigt framför allt att det bidrar till mångfalden eftersom det är en strandäng. Väldigt många rödlistade arter trivs där och är direkt beroende av att det betas, säger John Ringström.

Han menar att förhoppningen är att korna sedan ska komma tillbaka varje sommar, men att 2024 först blir ett testår för att se hur det fungerar.

Vem som ska ansvara för den dagliga skötseln under sommaren är, enligt Andreas Måttgård, ännu inte klart.

– Naturvårdsföreningen har varit positiva till det tidigare, men vi får se. Nu ska jag först åka upp och titta till ängarna och se vad som behöver förberedas innan korna kommer.