Tomas Eriksson reagerar på att Trafikverket testar kemiska tätningsmedel i tunnel-bygget i västerort. Användningen innebär alltid dels arbetsmiljörisker, dels risker att gifter kommer ut i grundvattnet, enligt miljöförvaltningen. Foto: Fredrik Hjerling

MP kräver att arbetet med Förbifarten pausas

Förbifartens läckande tunnlar och det giftiga tätningsmedel som testas får Miljöpartiet att reagera. Nu kräver partiet ett stopp tills alla kort lagts på bordet.

  • Publicerad 16:24, 8 sep 2021

Experter måste granska situationen

Trafikverket testar om man kan täta de läckande förbifart-tunnlarna under Grimsta IP och Grimstaskogen med det kemiska tätningsmedlet polyuretan.

Polyuretan är inte nedbrytbart och används för att göra det skumliknande och giftiga tätningsmedlet carbopur, som bland annat har använts vid tunnelbygget i Hallandsåsen.

Testas under Grimsta IP

Det dyra medlet kräver särskilda tillstånd och omfattande kontroller vid användning.

– Vi har testat polyuretan under två veckor på en utvald plats för att se om något tätar berget bättre än cementinjektering, säger Trafikverkets projektchef Johan Brantmark.

Arbetsgruppen Rädda Grimstaskogen (ARG) har reagerat på försöken. Nu får man medhåll från miljö- och kollektivtrafikregionrådet Tomas Eriksson (MP).

– Det är problematiskt om plastämnena läcker ut i grundvattnet i större skala. Det kan få väldigt stora hälsoeffekter och det är inget vi vill ha nära dricksvattnet. Risker finns för nästäppa och luftvägsproblem, säger Tomas Eriksson.

Grimstafältet kan förlora vatten

Samtidigt är själva effekterna av det dåliga berget ett annat problem. Stora mängder grundvatten läcker in i tunnlarna och risker finns att Grimstafältet och Grimstaskogen förlorar grundvatten.

Åtgärder på gång efter Förbifartens läckande tunnlar

– En kraftigt försämrad grundvattennivå i naturreservatet kan få omfattande konsekvenser för närmiljön. Konsekvenserna måste analyseras, säger Tomas Eriksson.

Redan stoppat arbetet flera gånger

Trafikverket har själva stoppat arbetet vid ett flertal tillfällen för att få ner inläckagen i tunnlarna, men länsstyrelsen har ännu inte krävt något byggstopp.

Först i början av 2022 väntas mark- och miljödomstolen ta beslut om huruvida de stora grundvattenläckagen till tunnlarna och Trafikverkets skyddsåtgärder kan accepteras.

Tills dess vill Tomas Eriksson att hela Förbifart-projektet pausas av tillsynsmyndigheterna. Experter måste granska situationen, anser han.

– Om Förbifarten försenas ett halvår är det en mindre förlust. Försiktighetsåtgärder bör gå först, anser han.

Inom någon månads tid fattar Trafikverket beslut om man kommer att använda polyuretan på hela sträckan under Grimstaskogen och Grimsta IP.

– Det är naturligtvis olyckligt om de måste använda medlet på sträckan. Det har använts tidigare i Förbifarten, men kanske inte i denna omfattning. Vi granskar noggrant att Trafikverket utför användningen korrekt, men i dagsläget finns inget som föranleder att vi skulle stoppa bygget, säger Stefan Troëng, handläggare på miljöförvaltningen.

Förbifarten kan ligga bakom förstörda läktaren på Grimsta IP

Resan ska ta 15 minuter

Förbifart Stockholm sträcker sig mellan Kungens kurva i Huddinge till Häggvik i Sollentuna.

Däremellan finns av- och påfarter på Lovö i Ekerö kommun, i Vinsta i Vällingby, i Hjulsta i Tensta och i Akalla i Kista.

Hela sträckan är 21 kilometer, varav 18 kilometer går genom tunnlar.

Första bedömningen var att Förbifarten skulle öppna år 2026. Men det visade sig vara för optimistiskt. I dag är bedömningen att hela sträckan öppnas för trafik 2030. Sträckan Häggvik-Akalla-Hjulsta beräknas dock kunna öppna i förtid år 2026.

Hela projektet beräknas kosta 37,7 miljarder kronor. Det är 3,3 miljarder mer än vad Trafikverket först trodde. 

Källa: Trafikverket

Visa merVisa mindre