Centrumchefen. Till våren 2023 väntas den nya livsmedelsbutiken flytta in berättar Håkan Larsson, centrumchefen, bland annat. Foto: Maria Svensson

Mörby centrum går in i nästa utvecklingsfas

Renoveringarna av Mörby centrum går in i nästa etapp. Flera delar ska rivas för att ge plats åt det nya. Centrumchefen Håkan Larsson berättar om planerna.

  • Publicerad 11:16, 11 sep 2021

Vi gör det för att det ska bli bättre och det kommer det att bli.

Under året som har gått har butiker flyttat runt och delar av Mörby centrum har fått ett ansiktslyft. I september ska butiksgatan vara färdigrenoverad och bibliotekets nya lokaler invigas.

Det markerar slutet på en stor etapp i renoveringsarbetet i Mörby centrum, berättar Håkan Larsson, centrumchef på Skandia fastigheter.

– Nu påbörjas succesivt renoveringen av den del av Mörby centrum som byggdes på 70 talet när tunnelbanan byggdes ut, säger han.

Frågan är vad nästa steg är. I planerarna finns ett steg att bygga ut fastigheten till grusparkeringen där OK/Q8 fanns tidigare.

Inte påbörjat

När det kan hända är dock oklart.

– Där är tanken att vi ska fortsätta utveckla. Men det är inte ett arbete vi har påbörjat ännu. Beslut är inte taget om att bygga ut den delen.

Ni har inte ansökt om bygglov ännu?

– Nej, vi har inte kommit så långt ännu.

Under hösten ska fasaden mot Golfvägen färdigställas. I september ska det gamla posthuset rivas, där kommunen planerar på att rusta upp torget.

– Tanken är att sammanlänka den delen och södra torget med Golfvägen, där det ska bli restauranger. Det arbetet påbörjas nu och kommer bli fantastiskt fint. Vi räknar med att det är färdigställt till nästa sommar.

Ett renoveringsarbete pågår även i Ica-butikens gamla lokaler. Larsson berättar att de räknar med en dubbelt så stor butiksyta. Våren 2023 räknar man med att öppna där igen.

– Tanken är sen att det ska in en ny livsmedelsbutik, men det är inte klart vem det är än. Vi håller på med det arbetet nu.

P-däckets rivs

Nyligen stängdes även p-däcket vid busstorget – som ska rivas för att ge plats till nya bostadshus.

– Rivningen där ska vi påbörja nu, och därför har vi stängt av. Det är en byggrätt där, och sen kommer resten av ytan bli park, säger Håkan Larsson.

Det kan krävas en del tålamod med alla förändringar?

– Ja, men det är faktiskt så att man behöver renovera gamla byggnader. Det kommer ta lite tid det här, men vi gör det för att det ska bli bättre och vackrare och det kommer det att bli.

Nyrenoverad butiksgång i Mörby c. Foto: Maria Svensson

Detta är på gång

Ett nytt torg byggs i södra delen av Mörby centrum.

Utbyggnad vid grusparkeringen planeras.

Gamla Ica-butikens lokaler blir dubbelt så stora.

Nya bostäder och grönområden där gamla p-decket ligger.

Visa merVisa mindre