Foto: Täby kommun / Mostphotos

Moderaterna fortsätter att dominera i Täby

Moderaterna forsätter som väntat vara största parti i Täby. Liberalerna backade för andra valet i rad, men alliansen ser ändå ut att kunna fortsätta styra.

  • Publicerad 01:29, 12 sep 2022

Under den gångna mandatperioden har Täbyalliansen (M, L, C och KD) styrt i Täby med en 72-procentig majoritet. Detta samarbete ser ut att hålla även den nya mandatperioden.

– I grund och botten beror framgången på vårt fokus på kvalitet i välfärdens kärna, säger kommunstyrelsens ordförande Erik Andersson (M).

Under den gångna mandatperioden tror han att Täbyborna bland annat uppskattat satsningen på trygghet, med kommunala vakter och förstärkt nattvandring. Han lyfter också upp kommunens vård- och omsorgsboenden, "med hög kvalitet".

Valvaka i Täby. Kommunstyrelsens ordförande Erik Andersson (M) i mitten. Foto: Privat

S gick framåt

Moderaterna fortsätter att vara det helt dominerande partiet i Täby efter valet. Det näst största allianspartiet, Liberalerna, backade för andra valet i rad, enligt preliminära siffror.

Det största partiet i oppositionspartiet, Socialdemokraterna, gick däremot starkt framåt. Enligt preliminära siffror fick partiet cirka 17 procent, att jämföra med 13, 4 procent 2018.

Även SD och MP har under de gångna åren suttit i opposition. Under valet 2018 ökade SD stort, från 3,42 procent till 7,7. Nu ser partiet ut att öka ytterligare.

MP däremot minskade 2018 med 3,4 procentenheter, och verkar minska även i det här valet.

Frågor som präglat mandatperioden

Frågor som har handlat om det växande Täby har legat högt på agendan under den gångna mandatperioden. Det har till exempel handlat om fler förskoleplatser i centrala Täby samt köbildningar på vägarna när såväl bilar som invånare blir fler.

Byggnation och förtätning har diskuterats i och med bostadsområdet Täby parks framväxt har också diskuterats. SD har gjort utspel om att bygga färre flerfamiljshus och bromsa förtätningen.

Klimatfrågor och minskade utsläpp har också lyfts, mycket tack vare det partipolitiskt obundna nätverket Ett hållbart Täby som har legat på politikerna.

Preliminärt valresultat i Täby kommun

Så här såg valresultatet ut i Täby när 39 av 43 distrikt räknats:

M: 39,6 % (38,09 % )*

C: 8,3 % (8,81 %)

L: 14,4 % (18,45 %)

KD: 5,6 % (6,95 %)

S: 16,9 % (13,35 %)

MP: 3,8 % (4,17 %)

SD: 8,4% (7,69 %)

V: 2,1 % (2,11 %)

ÖVR: 1,0 %

*Valresultatet 2018 inom parentes.

Källa: Valmyndigheten

Visa merVisa mindre

Bilden: Täbyalliansens gruppledare. Från vänster på bild Hans Ahlgren (L), Eva von Wowern (KD), Erik Andersson (M), Annica Nordgren (C) Foto: Täby kommun