Snart klubbas de slutgiltiga budgetjusteringarna för 2024, och för första gången någonsin i Salems historis ser det ut som att det blir något annat än en Moderatledd budget. Samma kväll som budgeten beslutas förväntas det nya mittenstyret, bestående av S, C, L och Rönningepartiet med stöd av V, väljas in.

– Det känns fantastiskt roligt. Jag har jobbat så många år i opposition så att få lägga en budget som man vet kommer gå igenom har varit väldigt roligt, säger Arne Närström, förväntad ordförande i kommunstyrelsen och gruppledare för Socialdemokraterna.

Räddar nattis

Koalitionen vill höja skatten från och med nästa år, från 19,42 kronor till 19,67 kronor för varje intjänad hundralapp. Det skulle generera 12 miljoner kronor extra för kommunen för 2024 – pengar som, enligt det nya styret, ska gå direkt in i skolverksamheten. En verksamhet som kommunen räknar med att få betala över en halv miljard för under 2024.

Man vill också riva upp det tidigare beslutet om att stänga "nattis", barnomsorg på obekväm arbetstid, vilket beräknas kosta 608 000 kronor.

– Vi har kommit överens om att nattis är en oerhört viktig verksamhet och vi ser att det är den verksamheten som vi hinner med att åtgärda redan nästa år, säger Arne Närström.

Men det finns inga planer från nya styret att dra tillbaka nedskärningarna på kulturskolan och terminsavgiften under nästa år.

– Den förändringen är redan genomförd och då måste vi hitta bra lösningar för det framåt i stället. Vi har kommit överens om att det ska lösas under 2025, säger Arne Närström.

En annan sak som väckt känslor i Salem den senaste tiden är vistelsetiden i förskolan för barn till föräldralediga och arbetslösa. Det tidigare styret beslutade att halvera den från 30 timmar i veckan till 15. Även om det här var ett förslag som Socialdemokraterna, Rönningepartiet och Vänsterpartiet starkt motsatte sig när budgeten togs innan sommaren, blir det kvar.

– Där har processen också gått för långt. Vi ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att titta på det här och återkommer under första kvartalet 2024 med förslag på hur pengarna ska användas. Sedan vet vi att skolan har det tufft nu och det är där vi måste prioritera pengarna, säger Arne Närström.

Kan man inte med de tio miljoner extra som skatteintäkterna genererar riva upp även detta beslut?

– Även om vi fyller på med tio miljoner kronor extra så måste skolan göra vissa effektiviseringar. Vistelsetiden i förskolan är en av dem. Sedan är vi beredda att tänka om i fall det skulle visa sig att det ekonomiska läget är ett annat än vad prognoserna säger.

Till dess vill styret se över en dispens från 15-timmarsregeln, att föräldrar som är arbetssökande ska ha rätt till barnomsorg vid exempelvis anställningsintervjuer.

Nya satsningar

Det nya styret vill också inrätta ett "klimatråd", bestående av Salems medborgare som i större utsträckning ska kunna vara med och påverka och bidra till en klimatneutral kommun.

Kommun ska även ta fram en färdplan för klimatet och till det arbetet avsätter Mittenstyret 300 000 kronor. Det man ska titta på är bland annat hur kommunen kan stå bättre rustade vid skyfall och värmeböljor samt hur den biologiska mångfalden ska bevaras och öka.

Mittenstyret vill också starta en utredning kring Säby sim- och sporthall, där det nyligen beslutades att hallen skulle totalrenoveras. I stället vill Mittenstyret se en utredning där man kikar på hur mycket det skulle kosta att bygga en helt ny hall.

S: Använd reserver för att rädda skolan och kulturen

I veckan klubbades budgeten i Salem. Det största oppositionspartiet, Socialdemokraterna, presenterade en offensiv skuggbudget med flera förslag om att dra tillbaka tidigare besparingen som Alliansen beslutat om.

Socialdemokraternas budgetförslag för 2024 är starkt präglad av den senaste tidens skriverier om vad som händer i Salemspolitiken: nedskärningar på skolverksamheten och kulturskolan samt privatiseringen av den personliga assistansen.

Allt det vill det största oppositionspartiet behålla.

– Kulturskolan är viktig för oss och det är inte okej att spara pengar där. Alla barn och ungdomar behöver en bra fritid och kulturskolan är ett bra alternativ för dem som inte tycker om idrott, säger oppositionsrådet Arne Närström (S).

"Det är fullt rimligt"

För att klara ekonomin tänker sig Socialdemokraterna dels att skatten höjs med 25 öre för varje intjänad hundralapp, dels att kommunen tar hjälp av resultatutjämningsreserven. Alltså den summa pengar som kan användas för att täcka ett eventuellt underskott. I dagsläget motsvarar det 80 miljoner kronor i Salems kommun.

– Vi tycker det är fullt rimligt att använda resultatutjämningsreserven, för vi kommer inte klara ekonomin för 2023. Det är det här den är till för, säger Arne Närström.

Alliansens mening är att resultatutjämningsreserven inte ska användas för att få enskilda förvaltningars ekonomi att gå ihop. Särskilt inte när de har gått back under många år, vilket barn- och utbildningsförvaltningen har gjort.

Arne Närström menar däremot att resultatutjämningsreserven bara ska användas för att täcka de ökade pensionskostnaderna. Kostnaderna för skolnedskärningar och personlig assistans ska finansieras av den högre skatten.

Flera beslut klubbades

När fullmäktige sedan samlades för sitt sista sammanträde innan sommaruppehållet klubbades flera omdebatterade beslut. Bland annat privatiseringen av den personliga assistansen (LSS), något som både fackförbundet Kommunal och oppositionspolitiker motsatt sig.

Förutom Alliansens (M, C, L och KD) budgetförslag klubbades också en ny inriktning för framtidens förskolor i kommunen. Hädanefter ska kommunen sträva efter förskolor av storleken sex avdelningar eller cirka 110 barn.

Vi tycker det är fullt rimligt att använda resultatutjämningsreserven

Det här vill S i sin budget

Återställa barnomsorg på obekväm arbetstid, "Nattis". Kostar 500 000 kronor.

Återställa förskoletimmarna för barn till arbetslösa och föräldralediga. Kostar 3 000 000 kronor.

Återställa besparingen på kulturskolans verksamheter. Kostar 2 500 000 kronor.

Sänka avgiften på kulturskolan. Kostar 300 000 kronor.

Behålla den personliga assistansen (LSS) inom kommunen. Kostar 1 000 000 kronor.

Källa: Socialdemokraterna Salem