Socialdemokraternas budgetförslag för 2024 är starkt präglad av den senaste tidens skriverier om vad som händer i Salemspolitiken: nedskärningar på skolverksamheten och kulturskolan samt privatiseringen av den personliga assistansen.

Allt det vill det största oppositionspartiet behålla.

– Kulturskolan är viktig för oss och det är inte okej att spara pengar där. Alla barn och ungdomar behöver en bra fritid och kulturskolan är ett bra alternativ för dem som inte tycker om idrott, säger oppositionsrådet Arne Närström (S).

"Det är fullt rimligt"

För att klara ekonomin tänker sig Socialdemokraterna dels att skatten höjs med 25 öre för varje intjänad hundralapp, dels att kommunen tar hjälp av resultatutjämningsreserven. Alltså den summa pengar som kan användas för att täcka ett eventuellt underskott. I dagsläget motsvarar det 80 miljoner kronor i Salems kommun.

– Vi tycker det är fullt rimligt att använda resultatutjämningsreserven, för vi kommer inte klara ekonomin för 2023. Det är det här den är till för, säger Arne Närström.

Alliansens mening är att resultatutjämningsreserven inte ska användas för att få enskilda förvaltningars ekonomi att gå ihop. Särskilt inte när de har gått back under många år, vilket barn- och utbildningsförvaltningen har gjort.

Arne Närström menar däremot att resultatutjämningsreserven bara ska användas för att täcka de ökade pensionskostnaderna. Kostnaderna för skolnedskärningar och personlig assistans ska finansieras av den högre skatten.

Flera beslut klubbades

När fullmäktige sedan samlades för sitt sista sammanträde innan sommaruppehållet klubbades flera omdebatterade beslut. Bland annat privatiseringen av den personliga assistansen (LSS), något som både fackförbundet Kommunal och oppositionspolitiker motsatt sig.

Förutom Alliansens (M, C, L och KD) budgetförslag klubbades också en ny inriktning för framtidens förskolor i kommunen. Hädanefter ska kommunen sträva efter förskolor av storleken sex avdelningar eller cirka 110 barn.