Hur ska staden förhindra att unga dras in i kriminalitet?

Att utmana könsnormer och prata om vad som är fel med mobbning, sexuella trakasserier och misshandel. Det får elever i västerort lära sig under en serie lektioner i mellanstadiet. Målet är att minska våld – genom att jobba förebyggande från en tidig ålder. Men vad vill politikerna mer göra för att förhindra att unga dras in i kriminalitet?

https://www.mitti.se/nyheter/arbete-mot-vald-pa-skolschemat-i-vasterort/repvep!Cfmny7XyHWxHWqIMNtmnA/

https://www.mitti.se/nyheter/valfragan-sa-vill-partierna-forebygga-vald-bland-unga/repver!5o30LX9xpbFM32KR88hDw/

Så tycker partierna om utförsäljningar av idrottshallar, simhallar och skolbyggnader

Vällingby centrum har sålts till fastighetsbolaget Nrep, gamla Hässelby gymnasium har även det sålts liksom en rad andra offentliga byggnader runt om i Stockholms stad. Så här tycker de olika partierna.

https://www.mitti.se/nyheter/stockholms-blagrona-styre-har-salt-49-fastigheter-pa-4-ar/repved!Yqt7@7u6sHEuyhd2bx4Ahg/

Så tycker politikerna om stadens satsning på ordningsvakter

Från 2018 till 2022 har antalet kommunala ordningsvakter ökat rejält i Stockholms stad – från en handfull till över 180. Bra eller dåligt? Där kan åsikterna gå isär.

https://www.mitti.se/nyheter/rejal-okning-av-antalet-ordningsvakter-sa-har-ser-det-ut-i-vasterort/repvdn!rFCBkRv8AzHQ0d8lUkXoeg/

Bostadskrisen ställs mot de gröna kilarna

Närmare 2 500 nya bostäder kan börja byggas i Hässelby-Vällingby och Spånga under det kommande året. På flera håll i västerort anser de närboende att exploateringen går ut över de gröna kilarna – och frågan har blivit het inför valet.

https://www.mitti.se/nyheter/bostadskrisen-stalls-mot-de-grona-kilarna/repvdu!sypGNESPo63@6d1k6qFV1w/

Hässelby-Vällingbys politiker och stadshuset ofta oense om byggen

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd får komma in för sent i processer för att kunna stoppa eller förändra många bostadsprojekt. Det menar Bo Arkelsten (M), stadsdelsnämnds ordförande i Hässelby-Vällingby.

https://www.mitti.se/nyheter/stadsdelen-och-stadshuset-ofta-oense-om-byggen/repvdz!UuGWVa8JyVRpZbEZtNAXbg/

Arbete mot våld på schemat i västerort

https://www.mitti.se/nyheter/arbete-mot-vald-pa-skolschemat-i-vasterort/repvep!Cfmny7XyHWxHWqIMNtmnA/

Så vill partierna förebygga våld bland unga

https://www.mitti.se/nyheter/valfragan-sa-vill-partierna-forebygga-vald-bland-unga/repver!5o30LX9xpbFM32KR88hDw/

Viktigaste lokala valfrågorna i stadsdelsnämnden

Så här svarar politikerna i Hässelby-Vällingby:

https://www.mitti.se/nyheter/enkat-viktigaste-valfragorna-for-vasterorts-politiker/repvia!59WWpp2QGzN5IkMU06R2kQ/

Så här svarar politikerna i Spånga-Tensta:

https://www.mitti.se/nyheter/enkat-viktigaste-valfragorna-for-jarvas-politiker/repvia!XZyFgiqy9t5Cz3ZuNq35XA/

Regionvalet

Här kan du läsa fler artiklar om kommunvalet i Stockholms stad och regionvalet.