Svar på Johan Perssons insändare ”Området runt Tumba station städas flera gånger varje dag” i Mitt i nr 18, 2024.

Det behövs fler åtgärder än städning runt Tumba station­ och centrum för att ta bort skamstämpeln! Den ödsliga grusslänten intill busstorget måste bebyggas snarast­! Om människor rör sig i området blir det tryggare­.

Med bostäder, restauranger, grönska, belysning­ och utsmyckningar blir det trevligare. Inspireras av bostadsområdet mellan Tumba station och gymnasium.

Det nya centrum som skulle varit klart 2016 byggdes­ aldrig. De gula tegelhusen vid busstorget revs dock innan planerna ändrades. Det innebär att det varit en ful grusslänt omgivet av ett plank där sen dess.

Det är fult, ödsligt och ogästvänligt. På kvällarna på vinterhalvåret är det ett mörkt och otryggt område. Det är inte trevligt att bli kvar där och vänta på nästa buss om man missat sin anslutning på grund av sent tåg.