För lite plats för kartong, för mycket för tidningar och larver i matavfallet. Det är några exempel på kritik mot den fastighetsnära återvinningen som har funnits i kommunen sedan 2021. När Mitt i frågar hur sopkärlen upplevs i en grupp på Facebook verkar grunden vara för få tömningar och för lite plats i kärlen.

– Regeringen har beslutat att alla hushåll ska få hämtning av förpackningar av förpackningar vid tomtgränsen, säger Winand Hendriks, avfallschef på Sigtunavatten och avfall.

Förra året genomförde Sigtunavatten en enkät, som låg till grund för en utvärdering om vad som skulle förbättras.

– Egentligen var det två grejer som stack ut. Det första var matavfall, med det nya systemet tog vi bort hämtning varje vecka på sommaren. Men nu har vi återinfört så man kan beställa ett sommarabonnemang mot en avgift, säger han.

Winand Hendriks, avfallschef på Sigtuna vatten och renhållning.

Winand Hendriks, avfallschef på Sigtuna vatten och renhållning.

Sigtuna vatten och renhållning

Den andra delen gällde just hämtning av förpackningar.

– Kärlen är gjorda för en genomsnittsfamilj, och man vill inte ha för mycket kapacitet. Vi har också sett att folk handlar mer på nätet idag, säger han.

Winand Hendriks berättar att förpacknigarna bör plattas till för att skapa mer utrymme i kärlen, och att de som har behov alltid har möjlighet att beställa fler hämtningar eller ett extra kärl.