Den blå kavajen fladdar i vinden när Transport­styrelsens expert Jonny Geidne smyger upp bakom en grävskopa parkerad mellan Skurubron och avfarten i Björknäs.

I portalerna uppe på bron och över avfarten har kamerorna som ska läsa av registreringsskyltarna monterats, liknande dem som används vid tullarna för trängselskatt, samt i Motala och Sundsvall för broavgift.

Olika fakturor

Men Jonny Geidne betonar att trängselskatten och broavgiften är två olika saker. Trängselskatten ska minska trängseln och broavgiften ska betala bron. Dessutom styrs de av olika lagstiftningar och därför måste Transportstyrelsen skicka två olika fakturor. 

Jonny Geidne räknar med att detta kan snurra till det för bilförarna i början.

– Du måste betala båda fakturorna, har du autogiro måste du ha två olika autogirokopplingar.

Enligt Trafikverket kommer i snitt 25 procent av avgifterna på Skurubron ätas upp av administration. 

En digital faktura kostar 2,50 kronor och en pappersfaktura 3,80. Om en bilförare bara åker en gång i månaden över betalbron och väljer pappersfaktura – och i övrigt åker gratis över Gamla Skurubron – då går bara 20 öre till brons avbetalning – resten till administration.

– Det lär vara förhållandevis ovanligt att någon bara har en passage – men inte omöjligt. Kostnaden för fakturahanteringen är densamma oavsett hur många passager du har. Ju fler som väljer digitala alternativ desto mindre går till administration och mer till betalning av bron, säger Jonny Geidne.

Smitväg över gamla bron

Halva den gamla bron byggs om till lokalväg och den andra halvan ska bli gång- och cykelbana. Det kommer då bara vara ett körfält i vardera riktning på den delen av bron som bibehålls för biltrafik. Enligt Trafikverkets simuleringar kommer bilister i hög grad inte välja bort den nya bron på grund av avgiften, men mätningar av fordon ska göras på båda broarna.

På omkring 97 procent av bilderna kan nummerplåtarna identifieras automatiskt. I övriga fall krävs manuell granskning. 

– Skurubron kommer i viss utsträckning att skapa merarbete på kundtjänsten. Vi utgår från att kommer att ringas några telefonsamtal som rör den här bron, säger Jonny Geidne.