Mer av den här varan - stan får nya cykelpengar. Den här gången av Trafikverket. Foto: Andreas Enbuske

Miljonregn över stadens cyklister

Trafikverket ger stora bidrag till två Stockholmskommuner – för att fler ska sätta sig på cykeln.

  • Publicerad 08:33, 9 mar 2021

Stockholm stad med region Stockholm får över 21 miljoner till cykelförbättrande åtgärder av Trafikverket.

Pengarna ska bland annat användas till bygge av nya gång- och cykelbanor. Men även breddning och förbättrad belysning för att höja standarden på befintliga gång- och cykelbanor.

Haninge får stor peng

Ytterligare en Stockholmskommun, Haninge, får ett stort bidrag på över 15 miljoner kronor.

Trafikverket uppmanar samtidigt fler kommuner att söka pengar för att förbättra medborgarnas möjligheter till att cykla.