Skolinspektionen har upptäckt stora brister inom friskolekoncernen Thoren Business School. Gymnasieskolan vid Medborgarplatsen har gett eleverna för lite undervisningstid – mellan 70 och 254 timmar för lite bara under årskurs tre.

På grund av att bristerna varit så stora kommer inte första- eller andraårselever att kunna ta igen tiden innan studenten, enligt Skolinspektionen. Förra året gick strax över 500 elever på skolan.

Gymnasieskolan har stora problem med att anmäla elevers behov av särskilt stöd, konstaterar Skolinspektionen och tillägger att det även funnits brister i praktiken elever ska göra.

Om inte skolan åtgärdat bristerna innan den 3 september måste de betala ett vite på 1 miljon kronor.

Stänger Thorens skolor

I Solna drar Skolinspektionen tillbaka tillståndet för Thoren Business School på grund av brister och tvingar skolan att stänga. Även i Malmö stängs elprogrammet på Thoren Innovation School.

Bristerna i Solna har funnits i flera år med brist på behöriga lärare, problem med betygsättning och för lite undervisningstid för de runt 420 eleverna.

– Vi bedömde att bristerna är så pass allvarliga att skolan behöver stänga. Alla elever har rätt till en bra utbildning som följer regelverket och erbjuder stöd. Något som inte Thoren Business School fullföljer i nuläget, säger Agneta Broberg, Skolinspektionens regionchef Norr.

De brister som upptäcktes vid den senaste kontrollen gäller bland annat brist på stöd till elever i behov och otillräcklig matematikundervisning. Mitt i har tidigare skrivit om hur 73 elever inte klarade kursen men ändå inte fick F i betyg av skolan.

Ska överklaga

På sin hemsida skriver Thorengruppen att de är "djupt bedrövade över den uppkomna situationen" samt att besluten ska överklagas.

Mitt i har sökt friskolekoncernen.