Skolinspektionen har nu beslutat att Thoren Business School Solna, där 420 elever berörs inte längre får bedriva sin verksamhet. Detta efter att Skolinspektionen funnit stora brister i verksamheten. I Malmö stängs även elprogrammet på Thoren Innovation School, där 60 elever berörs. En tredje gymnasieskola, Thoren Business School Stockholm, får ett viteshot på en miljon kronor med en uppmaning att åtgärda de brister skolinspektionen påpekat.

Följer inte regelverket

Beslutet kring stängningen av Thoren Business School Solna togs då Skolinspektionen upptäckt stora brister i undervisningen som de uppger påverkar eleverna på ett allvarligt sätt. 

– Vi bedömde att bristerna är så pass allvarliga att skolan behöver stänga. Alla elever har rätt till en bra utbildning som följer regelverket och erbjuder stöd. Något som inte Thoren Business School fullföljer i nuläget, säger Agneta Broberg, Skolinspektionens regionchef Norr.

Gavs möjlighet att åtgärda

Vidare uppger Skolinspektionen att flertalet brister hittats senaste åren som Thoren Business School getts möjlighet att åtgärda. Exempelvis brist på behöriga lärare, problem med betygsättning samt för lite undervisningstid för eleverna.

– De fick tid på sig att åtgärda de brister vi hittade i en tidigare kontroll, vilket de gjorde. Men när vi sedan kom tillbaka för uppföljning fann vi tyvärr nya riktigt allvarliga brister. Därav togs beslutet att stänga skolan, säger Agneta Broberg, Skolinspektionens regionchef Norr.

De brister som upptäcktes vid den senaste kontrollen gäller bland annat brist på stöd till elever i behov och otillräcklig matematikundervisning. Detta resulterade i att majoriteten av eleverna fick underkänt i ämnet, något som Mitt i tidigare skrivit om.

Solna förbereder stöttning

Eva Eriksson (S), kommunalråd och ordförande för skolnämnden i Solna berättar för Mitt i att kommunen nu undersöker möjligheterna för att hjälpa de elever som berörs i Solna. Totalt handlar det om nio elever från Solna som måste hitta ny gymnasieskola till hösten.

Eva Eriksson, Solna stad

Eva Eriksson, Solna stad

Pressbild/Mostphotos

- Det är otroligt tråkigt för eleverna och vi undersöker nu hur vi kan stötta dem gällande byte till annan gymnasieskola till hösten. Vi värnar om våra Solna-elever och hoppas kunna stötta dem på bästa sätt.

Oroade Sundbybergselever får stöd

Även från grannkommunen Sundbyberg studerar nio elever på Thoren Business School Solna. Marie Truedsson, bildningsdirektör Sundbybergs stad, berättar att kommunen genast agerade när nyheten kom. 

- Vi ringde direkt upp samtliga nio elever som är från Sundbyberg, för att erbjuda stöd och råd för hur de ska gå vidare i detta läge. Vi har uppmanat dem att direkt börja leta efter andra alternativ, men sen är ju själva gymnasievalet upp till varje elev, säger Marie Truedsson. 

Reaktionerna från eleverna varierade, men många är upprörda och har svårt att förstå beslutet. 

- Det är beklagligt att beslutet kom ut nu mitt i sommarlovet, många elever är ledsna och oroade över hur det ska bli. Flera uppger även att de trivdes bra på skolan och har svårt att förstå Skolinspektionens beslut.

Ska överklaga

Thorengruppen skriver på koncernens hemsida att de är "djupt bedrövade över den uppkomna situationen" samt att besluten ska överklagas.

Mitt i har sökt Thorengruppen utan framgång.