Det var på kursprovet i maj 2021 som elevernas svaga kunskaper uppdagades.

Av 116 elever på två av skolans program var det 73 elever som inte klarade godkänt i kursen matematik B.

Ändå satte inte läraren betyget F utan gav i stället inget betyg alls till eleverna som kuggat. Detta trots att betyg enligt skollagen ska sättas i anslutning till att en kurs avslutas. I beslutet från Skolinspektionen framgår att rektorn haft möten med eleverna, där dessa själva uttryckt att de inte ville ha F i betyg.

Elever fick gå om

Skolan valde då att inte genomföra betygssättning och beslutade i stället att låta dem gå om kursen.

Maud Karlström, utredare på Skolinspektionen, var med och gjorde tillsynen. Att elever inte får betyg, trots att detta ska ske vid kursens slut, är inte särskilt vanligt.

– Framför allt inte i den här omfattningen. Totalt var det 73 elever som inte fick betyg i matematik 2B.

Fick eleverna bestämma själva att de inte skulle ha F i betyg?

– I princip, ja. Varför vet jag inte, om rektorn inte kände till vad som gäller eller om det var något annat. Men så här ska det inte gå till enligt skollagen. Man skulle ha satt betyget F när kursen avslutades och undervisningen slutade och därefter låtit elever gå om kursen.

Det är rektorn som ansvarar för att betyg sätts i enlighet med skollagen, och Thoren business schools rektor Inan Senturk håller med Skolinspektionen om att ett fel begicks.

– Med facit i hand skulle man satt betyget F för de här eleverna.

Svårt på distans

Att det inte gjordes berodde dels på att eleverna läste två mattekurser parallellt, ett upplägg som visade sig inte fungera, och dels på pandemin, berättar hon.

Både mattelärare och elever blev sjuka, och undervisningen som normalt sett bygger mycket på samarbete och diskussion, övergick till Teams.

– De elever som har lätt för matte fixade det, men för många funkade inte metoden alls.

Detta upptäcktes dock inte i tid.

– Självklart är jag medveten om att betyg ska sättas när en kurs avslutas. Men i just det här läget kände jag att eleverna inte fått en ärlig chans att nå målen, därför fattade jag beslutet, säger Inan Senturk.

Hon betonar att eleverna inte själva fick bestämma över betyget.

– Deras önskemål var en del av kontexten, eleverna tyckte att när de inte fått tillräckligt med tid att gå igenom alla moment, varför skulle de då få F? Men de har absolut inte fått vara med och bestämma.

Ska redovisa

Thoren business school måste senast i augusti 2022 säkerställa hos Skolinspektionen att betyg sätts på ett korrekt sätt.

Inan Senturk säger att betygssättningen på alla andra kurser i skolan har följt skollagen och att skolan inte längre erbjuder mattekurserna parallellt.