I somras stoppade Migrationsverket alla av- och utvisningar för personer från Afghanistan. De asylsökande som fått beslut om att de måste återvända till Afghanistan kommer alltså inte skickas tillbaka just nu.

Alla beslut i afghanska asylärenden har också stoppats.

– Det är beslutsstopp så vi tar inga beslut alls, säger Robert Haecks som är presskommunikatör på Migrationsverket.

Stoppet beror på att säkerhetssituationen i landet är förändrad, och "komplex och svårbedömd", menar Migrationsverket.

– Därför håller Migrationsverkets rättsavdelning på att analysera situationen och se över om vi behöver göra förändringar i vår rättsliga styrning. Vi kan i dag inte föregripa den analysen, säger Robert Haecks.

"Finns inte lagstöd"

Men på Flyktinggruppernas riksråd (FARR) ifrågasätter man beslutsstoppet och tycker att i stället borde beslut fattas utifrån den nya säkerhetssituationen.

– Vi menar att det inte finns lagstöd för det här stoppet, säger ordförande Linus Ericsson.

Han menar att ett beslutstopp absolut kan vara motiverat under en kortare period, men att det nu pågått alltför länge. Dessutom finns det i Afghanistan mycket lite som tyder på att situationen kommer bli normal inom den närmaste tiden.

– Även om den nya regeringen kan etablera stabilitet i landet så är ju frågan om den svenska regeringen kommer samarbeta med en talibanregering. Sverige kan ju inte förhandla ett utlämningsavtal med en regering som inte respekterar mänskliga rättigheter, säger Linus Ericsson.