Planer. Norrtullsgatan ska få bredare gång- och cykelväg samt ny grönska. Foto: Christopher Blanck

Mer plats för cyklister och gående på Norrtullsgatan

En bredare gång- och cykelväg tillsammans med ny grönska ska göra Norrtullsgatan säkrare och mer attraktiv. Det innebär att p-platser behöver maka på sig.

  • Publicerad 16:00, 26 aug 2021

Bredare gångbana, ny cykelbana och mer grönska. Så ser planerna ut för Norrtullsgatan, som är en av de gator i Stockholm med allra högst gångflöde. Norrtullsgatan förbinder även Odenplan med den nya stadsdelen Hagastaden.

– Huvudskälet till att bredda gatan är att många människor rör sig här. När vi anlade torget vid Karlbergsvägen/Norrtullsgatan livades det upp ännu mer. Nu går vi vidare med gatan för att ge bättre utrymme för gående och cyklister, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

Norrtullsgatans gångbana ska breddas på den västra sidan mellan Surbrunnsgatan och Frejgatan.

– Det är många ungdomar som rör sig här så att bredda gatan är ett sätt att göra det säkrare för både för dem och de andra som går och cyklar.

P-platser blir cykelbana

Det ska även göras plats för en ny cykelbana genom att nio parkeringsplatser ska flyttas och gatan enkelriktas söderut.

– Vi kommer att ge kontoret i uppdrag att hitta dessa parkeringsplatser någon annanstans, säger Daniel Helldén.

Den nya gångbanan är tänkt att bli cirka sex meter bred och cykelbanan 2,25 meter bred. Byggstart är preliminärt hösten 2022, tanken är att det hela ska var klart 2023. Kostnaden beräknas landa på cirka 23 miljoner kronor.

I samband med breddningen kommer staden även att plantera nya gatuträd i växtbäddar med biokol. Träden och växtbäddarna bidrar till renare luft och gör att regnvatten kan fångas upp bättre.

– De träd som står där i dag är i dåligt skick och behöver bytas. Nya träd ger större möjlighet att samla upp vatten för att skydda staden vid kraftiga skyfall.

Vad säger du till dem som menar att det blir svårare att ha bil i innerstan?

– Här blir det ingen skillnad för den rörliga trafiken. Vi flyttar bara parkeringsplatserna och breddar gatan och den påverkan som blir är att gående får det bättre.

Trafikkontoret har gett tumme upp till förslaget som ska upp i nämnden i dag, torsdag.

– Vi räknar med att det kommer att godkännas, säger Daniel Helldén.