Botkyrka

Den 19 april kom 13 anmälningar in mot Botkyrkas socialförvaltning – från den egna personalen inom avdelningen utredning unga. Det är de som hjälper barn och unga som till exempel är på väg att fastna i kriminalitet, missbruk eller som har psykisk ohälsa.

"Under hösten flaggade merparten av medarbetarna att de fått stressrelaterade besvär i form av minnesrubbningar, ont i axlar, huvudvärk och andra utmattningssymtom. Det har inte upprättats någon åtgärdsplan eller uppföljning", skriver alla 13 socialsekreterarna i sina respektive anmälningar.

Totalt ska avdelningen bestå av 17 socialsekreterare, 3 förste socialsekreterare och en enhetschef. Men de är inte fulltaliga. Två socialsekreterare har sagt upp sig i år och ytterligare två ska vara på väg att sluta.

Två nya handläggare och en förste socialsekreterare börjar till hösten.

Blev fler förra året

Katarina Lindström, verksamhetschef på socialförvaltningen, påpekar att de förstärkte avdelningen förra året.

– Vi gick från 15 socialsekreterare till 17. Vi gick också från två till tre förste socialsekreterare efter att de flaggat för att de behövde det.

Men hon blev bekymrad över den kritik som framfördes från hennes anställda i april.

– Jag pratade med dem veckan därpå och min upplevelse var att det togs emot väl, säger hon.

Mötet kändes bra i början, menar en socialsekreterare som Mitt i har varit i kontakt med. Men det är inte enbart en bemanningsfråga. En del av kritiken i anmälningarna är också att ledarskapet har brister: chefer tystar ner socialsekreterarnas oro och förminskar dem. Det har ledningen inte adresserat, menar socialsekreteraren.

– Sådant sitter i väggarna. Det löser man inte genom att anställa mer personal, säger hen.

Men arbetsmiljön fångas också upp, menar Katarina Lindström.

– Varje medarbetare intervjuas enskilt av HR för att ges möjlighet att berätta om hur de upplever sin arbetsmiljö. En del i detta rör också frågor om arbetsledningen då vi vill fånga så många aspekter av arbetsmiljön som möjligt. När utredningen är klar kommer medarbetare och ledning att göra en handlingsplan för arbetsmiljön tillsammans, säger hon.

Många nyexaminerade

I anmälningarna kan man också läsa om "hög arbetsintensitet och högt arbetstempo under långa perioder utan möjlighet för återhämtning". En förklaring är, enligt socialsekreterarna själva, att många av dem är nyexaminerade som ska ta sig an svåra ärenden.

Katarina Lindström förstår kritiken men framhäver att det här är ett problem som socialförvaltningar över hela Sverige står inför. Inte bara Botkyrka.

– Det är svårt att hitta erfaren personal till barnavården och vi försöker rekrytera personal med erfarenhet i möjligaste mån. Men vi anser att den personal vi har anställt är kompetenta för uppdraget, säger hon.

Flera av socialsekreterarna ifrågasätter nu rättssäkerheten för Botkyrkabor under 18 år.

Finns det risk att Botkyrkas barn kommer till skada?

– Vi bedömer att det inte finns någon risk för våra medborgare, utan våra medarbetare arbetar tillsammans för att kunna möta Botkyrkabornas behov.