Klart. Nu är den juridiska frågan om vem hyreshuset vid Brända tomten tillhör avgjord. Foto: Pekka Pääkkö

Mångårig kyrkotvist i Gamla stan avslutad

Stockholms domkyrkoförsamling sålde ett 1600-talshus i Gamla stan för 550 000 kronor. Av misstag. Saken blev en fråga för domstolen. Nu har Högsta domstolen satt punkt för tvisten.

  • Publicerad 11:45, 23 aug 2021

I början av 00-talet sålde Stockholms domkyrkoförsamling en fastighet vid Brända tomten i Gamla stan för 550 000 kronor. De trodde att de bara sålt ett gårdshus, men 2012 visade det sig att även ett 500 år gammalt hyreshus ingick i affären, vilket Mitt i tidigare skrivit om.

Köparen, företaget Androm AB, menade att deras avsikt varit att köpa hela fastigheten. Församlingen menade att ett misstag skett.

Tingrätten dömde 2018 till Androms fördel, men i februari i år gav hovrätten församlingen rätt – försäljningen gällde bara gårdshuset.

Androm fick även betala församlingens rättegångskostnader.

Kyrkan får tillbaka 1600-talshuset de sålde av misstag

Inget prövningstillstånd

Saken överklagades av båda parter till Högsta domstolen. Bland annat yrkade Androm på att församlingens talan skulle avslås i sin helhet. Församlingen, å andra sidan, ville att de skulle ges bättre rätt till hela fastigheten.

Högsta domstolen har nu valt att inte pröva frågan. Det betyder att hovrättens dom står fast.

– Utfallet är vad församlingen sagt hela tiden, att de bara sålde gårdshuset. De är naturligtvis mycket nöjda, säger advokaten Stefan Kamlin, som företrätt församlingen.

Mitt i har sökt Androms ombud för en kommentar.

Svenska kyrkan sålde hus av misstag – fall för hovrätten