Sedan vårdbolaget Attendo AB började sitt uppdrag som hemtjänstutförare i Värmdö kommun i oktober förra året, har verksamheten kantats av problem.

Bland annat ska besök från Attendo ha uteblivit – alltså hemtjänstpersonal som inte dykt upp. Det ska ha varit problem med språkkunskaperna hos personalen och företaget har varit svåra att nå.

170 klagomål

Attendo har hand om 400 hemtjänsttagare i Gustavsberg och Ingarö och sedan i oktober har totalt 170 anmälningar om problem kommit in, från Värmdöbor och deras anhöriga. Vissa har kontaktat politikerna direkt.

De allra flesta, cirka två tredjedelar, kommer från hemtjänsttagare på Ingarö.

– Jag ser väldigt allvarligt på alla klagomål som kommit in. Det är en stor påverkan för Värmdöbor som har hemtjänst och vi ska ha en hemtjänst som är bra oavsett aktör, säger Julia Ekedahl (S), ny ordförande i vård- och omsorgsnämnden sedan januari i år.

Julia Ekedahl (S), kommunalråd och ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Julia Ekedahl (S), kommunalråd och ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Socialdemokraterna Värmdö

Kommunen kommer också att följa upp avtalen som tecknats med bolaget för att se att de gör allt man kommit överens om. Möten har hållits med dem för att stämma av rekryteringsläge, avvikelser, nåbarhet och kontaktpersoner, enligt Julia Ekedahl.  

– Attendo avrapporterar nu en gång i veckan till förvaltningen, och till oss politiker vid varje nämndsammanträde. Det måste bli en klar förbättring, snabbt, och jag kommer fortsätta kräva tydliga underlag och statistik på det förbättringsarbete som utlovats, säger Julia Ekedahl.

"Bra dialog med kommunen"

Attendo medger att de har haft en del inkörningsproblem i Värmdö sedan starten.

– Vi gjorde en felbedömning när det gäller kontaktingångar, så nu har vi ökat tillgängligheten med fler telefonnummer som man kan ringa, säger Linda Bengtsson, presschef på Attendo.

Attendo har ansvar för 400 hemtjänsttagare i Värmdö.

Attendo har ansvar för 400 hemtjänsttagare i Värmdö.

Mostphotos

När det gäller personal som inte dykt upp är det väldigt ovanligt att det sker, enligt Linda Bengtsson.

– Vi brukar inte ha varken förseningar eller uteblivna besök, det ska inte förekomma och där har vi bra rutiner, säger hon.

Problem med svenska språket är inget som Linda Bengtsson känner igen, hon menar att det fungerar bra.

– Det kan vara någon som var van att hemtjänstpersonal pratar finska, eller något annat språk. Vi försöker matcha språkönskemål som kunderna har.

Attendo har gått igenom alla synpunkter och har en bra dialog med Värmdö kommun, tillägger hon.