Distansundervisning. Brandbergsskolan inför distansundervisning varannan dag i tre veckor. Foto: Mostphotos

Många lärare sjuka – elever får komma till skolan varannan dag

Tre grundskolor i Haninge går delvis över till hemundervisning från och med i dag och tre veckor framåt, eftersom sjukfrånvaron bland lärarna ligger i nivå med i våras.

  • Publicerad 12:12, 9 nov 2020

Från och med i dag, måndag, införs distansundervisning varannan dag för elever i årskurs F-8 på Brandbergsskolan. Det beror på att sjukfrånvaron bland lärarna är hög, runt 15-20 procent är sjuka eller vabbar. Det vilket ligger i nivå med hur det var under början av coronapandemin i våras. Samtidigt är frånvaron bland eleverna betydligt lägre än i våras.

Även på Tungelstaskolan och Ribbybergsskolan inför man vad man kallar flexibel undervisning, med distansundervisning från klockan 13 varje dag.

För att klara undervisningen på sikt

Att man inför flexibel undervisning på de här tre skolorna beror inte på särskilt ökad smittspridning på skolorna. Utan de skolorna har högst sjukfrånvaro bland personalen och åtgärderna som vidtas ska göra att arbetsbelastningen på den närvarande personalen inte blir för hög.

– Arbetsbelastningen för lärarna är tung just nu, och det finns en viss trötthet. Så för att de ska orka hålla ut och för att kunna hålla uppe nivån om det blir en ökad smittspridning så göra man det här i förebyggande syfte, säger Håkan Filipsson, pressansvarig på Haninge kommun.

Som det ser ut nu ska flexibel undervisning inte införas på fler skolor i Haninge.

– Inte som vi ser i dagsläget, men vi gör riskbedömningar hela tiden. Allt beror på hur smittspridning utvecklas och hur arbetsbelastningen ser ut, säger Håkan Filipsson.

Kontroversiellt beslut

Årskurs nio, grundsärskola och förberedelseklasser, alltså förberedande svenskundervisning för invandrare, fortsätter som vanligt. Det gäller även elever med särskilt stöd.

Fritids för F-3 på Brandbergsskolan har öppet alla dagar, så att ingen vårdnadshavare behöver vara hemma. Det gäller även de andra två skolorna.

Att stänga grundskolor är något som Folkhälsomyndigheten under hela pandemins gång har rekommenderat att kommuner ska försöka undvika.

– Det är många överväganden som har gjorts och det är därför man har sagt att beslutet bara gäller tre veckor framåt. Och det är därför vissa grupper av elever inte omfattas eftersom man inte kan riskera att deras undervisning ska drabbas, säger Håkan Filipsson.