Fler kontroller av elsparkcyklar är att vänta, menar polisen. Foto: Michael Toll

Många bötfälldes vid kontroll av elsparkcyklar på Skeppsbron

I tisdags genomförde polisen en kontroll av elsparkcyklar och cyklar på Skeppsbron. På en halvtimme kunde 14 personer bötfällas. "Säkerhetstänket verkar vara som bortblåst när man använder elsparkcykel", säger polisen Fredrik Ehrström.

  • Publicerad 19:00, 21 jul 2021

Det var under tisdagen som polisen var på plats på Skeppsbron, för kontroll av cyklar och elsparkcyklar. De flesta av de regelbrott som uppdagades rörde paråkning på elsparkcykel.

– Man får inte skjutsa på elsparkcykel. Det ger 500 kronor i böter och fem år i belastningsregistret, säger Fredrik Ehrström, yttre befäl på Södermalm.

Flertalet böter utfärdades även till vuxna som samåkt med barn utan hjälm.

– På cykel är det självklart att ha med barnstol och hjälm, men det säkerhetstänket verkar vara som bortblåst när man använder elsparkcykel.

Både cyklister och elsparkåkare körde också mot rött, vilket ger böter på 1500 kr.

Fler riktade insatser framöver

Under den halvtimme kontrollen pågick kunde 14 personer bötfällas. Samtidigt var det flera som polisen inte fick fatt på.

– Många hade vi inte ens möjlighet att stoppa, som kom åkande på trottoaren eller mot trafiken.

Framöver är fler kontroller att vänta, med anledning av att allt fler personer åker elsparkcykel.

– Det har skett en explosionsartad ökning på senare tid. Vi har haft många trafikolyckor kopplade till elsparkcyklar, och Södersjukhuset har flaggat för att många kommer in med frakturer och ansiktsskador efter elsparkcykelolyckor.

Information om vilka regler som gäller när man åker elsparkcykel finns att läsa på både Transportstyrelsens och polisens hemsida.