Fult. Välkommen in – till varuintaget. När programmet för Högsätra togs fram tyckte många att idrottshallarna i området var bakvända med otydliga entréer. Foto: Pekka Pääkkö

Målet: Ett tryggt, öppet och trevligt idrottsområde i Högsätra

Nu får Lidingöborna tycka till om planerna att fräscha upp idrottsområdet i Högsätra. – Jag hoppas på en trygg öppen trevlig yta för alla Lidingöbor, säger Filip Svanberg (M).

  • Publicerad 01:15, 13 okt 2020

Hela Högsätraområdet står inför en omgestaltning. Men här är perspektivet långt. I stadens planprogram för området målas en vision för 2035 upp.

För att hålla tempo har utvecklingen av idrottsområdet, som är en det av programmet brutits ut. Det är detaljplanen för just idrottsområdet som Lidingöbor får tycka till om till och med 12 oktober.

– Jag hoppas på en trygg, öppen och trevlig yta som harmoniserar med park- och naturområden. och som möter Lidingöbornas och föreningarnas behov så bra det går, säger Filip Svanberg (M), ordförande i kultur-och fritidsnämnden.

Inga hallar direkt

Öns idrottsföreningar upplever en brist på hallar. Föreningarna vittnar om köer för träningstider i de hallar som finns. Men detaljplanen för idrottsområdet i Högsätra innebär inte automatiskt mer hallar direkt.

– Det är inte spikat än, säger Filip Svanberg.

Anonym donator bidrar till ny handbollshall i Gångsätra

Exakt var det ska byggas och vem som ska betala – staden eller föreningarna – är en senare fråga.

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för ett fungerande idrottsområde. I Högsätra finns redan idag en rad idrottshallar, till exempel ishallen Childhoodhallen, Danica isannex och sporthall. Här finns också bikepark, skatepark och konstgräsplan.

Naturlekpark och odling

Enligt planprogrammet är problemet i området att hallarna är placerade bak-och-fram med lastkajer och parkeringsplatser vid entréerna. Något som varken upplevs som tryggt eller välkomnande.

Nu vill man ta ett helhetsgrepp i området med större ytor för idrott och andra fritidsaktiviteter. Grönytor som ängen i längst öster ut i området, ekbacken söder om Högsätrahuset och skogen norr om Lillåkersvägen nämns som viktiga platser att bevara.

I planen föreslår man också en naturlekpark och andra utomhusaktiviteter samt plats för odling.

Alla Lidingöbor får lämna synpunkter på programmet som finns på stadens webplats till och med 12 oktober. Hittills har inga synpunkter kommit från allmänheten.

Fler hallbyggen på gång

HANDBOLLSHALL: En handbollshall ska byggas intill Gångsätrahallen. Byggstart nu i höst. Parkeringsfrågan för intilliggande Christinaskolan måste lösas. Det är föreningen själv som bekostar hallan.

SIMHALL: Planen är att bygga en ny simhall i Dalénum. Bygget har skjutits upp. Enligt de senaste uppgifterna är planen att simhallen ska stå klar 2024.

BOLL- OCH TENNISHALL: Den tillfälliga Bodalshallen har blivit stående i 10 år utan bygglov. Det saknade bygglovet preskiberades dock förra året. Men hallen ska rivas och ersättas.

LIDINGÖVALLEN: Rustas för fullt. Nästa höst ska bland annat ny fullstor fotbollsplan och en ny löparbana vara på plats.

Visa merVisa mindre