Botkyrka

Moderaterna i Botkyrka vill helt fasa ut halalslaktat kött från utlandet ur skolmaten. Nyligen beslutade en bred majoritet i utbildningsnämnden att frågan ska utredas.

Enligt Willy Viitala (M), ledamot i utbildningsnämnden, handlar det inte om att fasa ut halalslaktat kött som sådant.

– Vi har en väldigt interkulturell kommun med stor andel medborgare som kommer från en bakgrund där halalslaktat kött efterfrågas och vi ska erbjuda medborgarna det de efterfrågar, säger han.

"Inte symbolpolitik"

Willy Viitala drar paralleller till Moderaterna i skånska Staffanstorp som ville förbjuda all halalslaktat kött i skolorna.

– Det är inte den typen av symbolpolitik som vi vill driva. Den debatten som fördes där avfärdar vi som irrelevant för Botkyrka – det handlar om att göra skillnad på riktigt och på sikt fasa ut allt importerat kött och inte bara halalkött, säger han.

En kostnadsfråga

Vinsterna med att övergå till svenskslaktat kött är många, menar Willy Viitala. Bland annat skulle kommunen kunna säkerställa att ett djur har slaktats utifrån svenska djurhållningsregler och det skulle även gynna svenska slakterier och köttproducenter.

Willy Viitala (M), 2:a vice ordförande i utbildningsnämnden, tycker att det finns flera fördelar med att övergå till svenskslaktat kött i Botkyrkas skolor.

Willy Viitala (M), 2:a vice ordförande i utbildningsnämnden, tycker att det finns flera fördelar med att övergå till svenskslaktat kött i Botkyrkas skolor.

Anna Z Ek

Men ytterst är det en kostnadsfråga och med tanke på det ekonomiska läget i världen skulle svenskslaktat kött innebära en ökad kostnad för skolorna.

– Därför har vi gett förvaltningen ett utredningsuppdrag så att de ska kunna titta på frågan av vad som är möjligt, säger Willy Viitala.

Enligt kommunens koststrateg siktar man på att vara färdiga med utredningen under våren.