Det behövs fler bostäder i Stockholm. Frågan är var de ska ligga, i redan tätbebyggda områden. Stockholmsmässan är en utmärkt plats, tycker Christofer Fjellner, moderat oppositionsborgarråd och gruppledare i Stockholms stad sedan oktober 2022.

Han har visioner om ett villaområde i trä, men kan också tänka sig att fylla det 20 hektar stora området med radhus eller flerfamiljshus.

– Bygger man flerfamiljshus kan det bli uppåt 6 000 bostäder, bygger man radhus cirka 1 000. Bygger man villor blir det runt 500 bostäder – och den första villastad som byggts i Stockholm sedan 1950-talet, säger han.

För att få vägledning bör Stockholms stad rådfråga stockholmarna genom en undersökning, menar han. Detta för att undvika de konflikter som stora byggprojekt inte sällan skapar.

– Vi behöver ta ett omtag om byggpolitiken i Stockholm. I stället för att skapa konflikter måste vi fråga stockholmarna vilka kvaliteter de vill att nya bostadsområden ska ha. Vi kan inte bara räkna antal bostäder, säger han.

Stockholmsmässan har legat i Älvsjö sedan 1971 och byggts ut till 70 000 kvadratmeter utställningsyta.

Stockholmsmässan har legat i Älvsjö sedan 1971 och byggts ut till 70 000 kvadratmeter utställningsyta.

Malin Lövkvist

Stockholms hundmässa, en av många populära evenemang som regelbundet återkommer till Stockholmsmässan.

Stockholms hundmässa, en av många populära evenemang som regelbundet återkommer till Stockholmsmässan.

Mostphotos

Störst i Norden

Men att riva den kommunägda Stockholmsmässan är ingen liten sak. Den har stått i Älvsjö sedan 1971, då den hette S:t Eriksmässan och bestod av två mässhallar på 20 300 kvadratmeter. 1976 döptes den om till Stockholmsmässan och har sedan växt till 70 000 kvadratmeter. Det gör den till Nordens största mäss- och kongressanläggning. Här äger många stora evenemang rum, som Båtmässan, Trädgårdsmässan, Formex och Gymnasiemässan.

Stora förluster

Men Stockholmsmässan (även kallad Älvsjömässan) har genom åren inte alltid varit lönsam. Pandemin tärde dessutom hårt på verksamheten som sedan inte återhämtat sig helt. Under 2023 förväntas förlusten bli 121 miljoner kronor.

– Det här är 20 hektar mark där verksamhet bedrivs som kostar stockholmarna många miljoner kronor varje år. Mässan går med ett jättelikt minus och det är skattepengar som får täcka upp för det. Det är inte rimligt. Skattepengar ska gå till kärnverksamheter som skola och äldreomsorg, säger Christofer Fjellner, vice ordförande i Stockholmsmässans styrelse sedan april 2023.

Christofer Fjellner, moderat oppositionsborgarråd i Stockholms stad.

Christofer Fjellner, moderat oppositionsborgarråd i Stockholms stad.

Malin Lövkvist

Staden ensam ägare

Under flera decennier ägde Stockholms stad Stockholmsmässan ihop med Stockholms handelskammare. Men 2020 aviserade Handelskammaren att man ville sälja sin andel av Mässfastigheter i Stockholm AB till staden. Redan samma år blev Stockholms stad ensam ägare.

Redan då betonades vilken fördel det var att staden fick ensam rådighet över området, med tanke på framtida stadsutveckling. Nu är det dags att agera, tycker Moderaterna.

S välkomnar ny linje

Det är en omsvängning. För knappt två år sedan betonade dåvarande finansborgarrådet Anna König Jerlmyr i tidningen Fastighetsvärlden att hon var stolt över mässan och att det inte var aktuellt att lägga ner den.

Socialdemokraterna välkomnar att M bytt linje. Det rödgröna styret startade ett arbete med en strukturplan för Älvsjö direkt efter valsegern 2022 och i det ingår även mässområdet, enligt stadsbyggnadsnämndens ordförande Jan Valeskog (S).

– Älvsjö är ett område som har stor potential, inte minst genom kommande kollektivtrafikutbyggnad. Men det är gammal sjöbotten och det går inte att bygga hur och var som helst. Under 2023 pågår arbetet där vi tar ett helhetsgrepp kring hur Älvsjö ska utvecklas på bästa sätt på båda sidorna om järnvägsspåret, säger han.

Om Stockholmsmässan rivs – hur ska man bygga där?

Moderaterna vill riva Stockholmsmässan och bygga bostäer där. Mitt i frågade Älvsjöbor vilka slags bostäder man borde bygga i området, om mässan rivs.

Michelle Löfgren, 31, Älvsjö:

– Det är tråkigt om mässan rivs. Älvsjö är ju känt för många för just den. Men om mässan rivs tycker jag att man ska bygga radhus. Det finns redan så många nybyggda lägenheter i Älvsjö och villor blir väldigt dyra. Radhus blir ett mellanting som fler kan ha råd med.

Lennart Nilsson, 65+, Älvsjö:

– Det är materialförstörelse att riva mässan. Den går dåligt nu men det har ju varit pandemi och verksamheten kan ju hämta sig. Det har redan byggts tillräckligt i Älvsjö. Men om man bygger på tycker jag att det det ska vara ett blandat område, med olika slags bostäder.

Liming Chen, 62, Älvsjö:

– Det verkar dumt att riva en stor mässa. Men om man gör det tycker jag att man ska bygga flerbostadshus. Då får fler människor plats och fler skulle ha råd att flytta dit. Då blir det inte bara för dem som har råd med villor.

Susanna Balsvik, 54, Älvsjö:

– Min första undran är om man inte kan använda byggnaden till något annat, i stället för att riva? Det kanske inte går? I så fall tycker jag att man ska bygga flerbostadshus, för det ger bostäder åt fler. Gärna mindre bostäder så att unga har råd. Det är ju svårt för unga att har råd med en bostad i dag.