Michelle Löfgren, 31, Älvsjö:

– Det är tråkigt om mässan rivs. Älvsjö är ju känt för många för just den. Men om mässan rivs tycker jag att man ska bygga radhus. Det finns redan så många nybyggda lägenheter i Älvsjö och villor blir väldigt dyra. Radhus blir ett mellanting som fler kan ha råd med.

Lennart Nilsson, 65+, Älvsjö:

– Det är materialförstörelse att riva mässan. Den går dåligt nu men det har ju varit pandemi och verksamheten kan ju hämta sig. Det har redan byggts tillräckligt i Älvsjö. Men om man bygger på tycker jag att det det ska vara ett blandat område, med olika slags bostäder.

Liming Chen, 62, Älvsjö:

– Det verkar dumt att riva en stor mässa. Men om man gör det tycker jag att man ska bygga flerbostadshus. Då får fler människor plats och fler skulle ha råd att flytta dit. Då blir det inte bara för dem som har råd med villor.

Susanna Balsvik, 54, Älvsjö:

– Min första undran är om man inte kan använda byggnaden till något annat, i stället för att riva? Det kanske inte går? I så fall tycker jag att man ska bygga flerbostadshus, för det ger bostäder åt fler. Gärna mindre bostäder så att unga har råd. Det är ju svårt för unga att har råd med en bostad i dag.