I mitten av september stod det klart att idrottsförvaltningen ville riva upp beslutet om nolltaxa för barn och unga året runt.

Ett hårt slag mot stadens idrottsföreningar.

Men nu står det klart att en enig majoritet i idrottsnämnden går emot förvaltningen och låter nolltaxan vara kvar.

– Vi har tittat närmare på förslaget och ser att det skulle innebära försämrade förutsättningar för föreningslivet, säger idrottsnämndens ordförande Johan Heinonen (S) som också understyker att föreningarna inte fått tid på sig att förbereda sig.

Uppfyllde inte syftet

Nolltaxan året runt infördes först under pandemin, men blev permanent i budgeten för 2022, med förbehållet att man skulle följa upp för att säkerställa att den uppfyllde syftet.

Efter drygt ett år anser alltså förvaltningen att syftet, att fler barn och unga skulle börja idrotta, inte uppfylls.

I förvaltningens egna uträkningar ökade antalet bokade timmar på konstgräsplaner under 2022 med över 500 procent. Vidare skriver man att antalet bokade timmar på konstgräsplan och i fotbollshall ökat från 11 000 timmar 2019, till 52 000 timmar 2022.

Nolltaxan för idrottsklubbarna kan ryka

Under pandemin införde staden nolltaxa för barn och unga året runt. Nu vill förvaltningen att man ska återgå till de gamla taxorna.

Nolltaxa hela året för barn och unga i stadens anläggningar infördes under pandemin, men blev permanent den 1 januari 2022.

Anledningen då var att man ville få fler unga att fortsätta idrotta och att tröskeln in i idrotten skulle vara så låg som möjligt.

Beslutet hejades på av dåvarande opposition, vilka nu sitter i majoritet.

Nu byter man fot: Till idrottsnämndens möte i slutet av september lägger förvaltningen ett förslag om höjda taxor. Bland annat vill man alltså slopa den nyligen införda nolltaxan året runt, och börja ta betalt igen under det som kallas icke-säsong, oktober till mars.

Information som Stockholms föreningsliv blev varse först nu.

Stor skillnad

På Karlbergs BK märktes nolltaxan tydligt, eftersom man kunnat hålla igång träningen året runt utan att det kostat mer.

– Vi har lyckats behålla många fler tack vare att vi kunnat hålla igång utan den här kostnaden, säger klubbchef Pontus Granström och fortsätter:

– Det är sent och förändrar hela budgetarbetet för oss. Vi har heller inte fått veta hur mycket taxorna höjs ännu, säger Pontus Granström.

Barn och unga betalar priset

Men oavsett hur mycket de höjs är han klar över konsekvenserna.

– Det kommer ju bli en avgiftshöjning för barn och unga. Inte bara våra, utan över hela Stockholm.

Han har full förståelse för att man måste höja priserna med tanke på inflationen. Men han ställer sig frågande till varför man vill ta bort nolltaxan för icke-säsong. Den extra kostnaden menar han kan vara skillnaden som göra att man väljer att sluta. Vilket kan få konsekvenser inte bara för den enskilde, utan för hela samhället.

– Idrott är ett jätteeffektivt sätt att hålla ungdomar borta från kriminalitet och stök på helger. 

Mitt i söker idrottsnämndens ordförande för en kommentar.

Det kommer ju drabba utövarna. Inte bara våra, utan över hela Stockholm

Det föreslår förvaltningen

Att taxorna vid hyra av idrottsanläggning under icke-säsong återgår till ordningen som var innan pandemin. Dock med förändringen att taxan månaderna i direkt anslutning till säsong sänks för barn och unga i jämförelse med 2019.

Att hyran för anläggningar för evenemang höjs.

Att planhyrorna höjs. 

Källa: Stockholms stad

Nolltaxan ryker för idrottsklubbarna – och hyrorna kan höjas

Oro att fler slutar: "Idrott är ett jätteeffektivt sätt att hålla ungdomar borta från kriminalitet"

Pontus Granström är klubbchef för Karlbergs BK och starkt kritisk till förslaget.

Pontus Granström är klubbchef för Karlbergs BK och starkt kritisk till förslaget.

Privat

Stor lättnad

Att politikerna nu går emot förvaltningen och låter nolltaxan vara kvar betyder mycket, menar Pontus Granström som är klubbchef för Karlbergs BK, som inte håller med förvaltningen om att nolltaxan inte uppfyllt syftet.

– Det är en lättnad, verkligen. Det känns som att politikerna faktiskt lyssnat på föreningarna.

Hur påverkar beslutet er?

– Nu behöver vi inte höja avgiften lika mycket. Sen blir det också enklare att behålla så många utövare som möjligt, så länge som möjligt. Kontinuitet över året minskar bortfallet och det är också väldigt bra. Vi kan hålla fler i idrott.