Nolltaxa hela året för barn och unga i stadens anläggningar infördes under pandemin, men blev permanent den 1 januari 2022.

Anledningen då var att man ville få fler unga att fortsätta idrotta och att tröskeln in i idrotten skulle vara så låg som möjligt.

Beslutet hejades på av dåvarande opposition, vilka nu sitter i majoritet.

Nu byter man fot: Till idrottsnämndens möte i slutet av september lägger förvaltningen ett förslag om höjda taxor. Bland annat vill man alltså slopa den nyligen införda nolltaxan året runt, och börja ta betalt igen under det som kallas icke-säsong, oktober till mars.

Information som Stockholms föreningsliv blev varse först nu.

Stor skillnad

På Karlbergs BK märktes nolltaxan tydligt, eftersom man kunnat hålla igång träningen året runt utan att det kostat mer.

– Vi har lyckats behålla många fler tack vare att vi kunnat hålla igång utan den här kostnaden, säger klubbchef Pontus Granström och fortsätter:

– Det är sent och förändrar hela budgetarbetet för oss. Vi har heller inte fått veta hur mycket taxorna höjs ännu, säger Pontus Granström.

Barn och unga betalar priset

Men oavsett hur mycket de höjs är han klar över konsekvenserna.

– Det kommer ju bli en avgiftshöjning för barn och unga. Inte bara våra, utan över hela Stockholm.

Han har full förståelse för att man måste höja priserna med tanke på inflationen. Men han ställer sig frågande till varför man vill ta bort nolltaxan för icke-säsong. Den extra kostnaden menar han kan vara skillnaden som göra att man väljer att sluta. Vilket kan få konsekvenser inte bara för den enskilde, utan för hela samhället.

– Idrott är ett jätteeffektivt sätt att hålla ungdomar borta från kriminalitet och stök på helger. 

Mitt i söker idrottsnämndens ordförande för en kommentar.