Ett torg kommer inte till av en slump.

Staffan Lorentz, projektchef på exploateringskontoret:

– Man gör analyser av den platsen, man planerar och undersöker eventuella brister och behov av allmänna platser, behov av service, handel och förskolor, antal boende, hur det fungerar med stråk, man sätter torget i en kontext, om det behövs ett eller flera torg. Det är en ganska noga bedömning.

Mitt i begav sig till fyra mindre torg i Bromma, i jakten på ett svar på frågan: Hur viktigt är det lokala torget?

Nockeby torg

Lokal piazza. Nockeby torg, samma dag som ett lätt snöfall föll.

Lokal piazza. Nockeby torg, samma dag som ett lätt snöfall föll.

Anders Gustafsson

Ett långsmalt torg med ett antal småbutiker. Ett apotek. En matbutik. En uttagsautomat. En gul skylt: "Se upp för tåg". Inte bokstavligt. Rakt över torget går Nockebybanans tåg.

Föredrar lokalt

Lotta Strandberg har en designbutik vid torget.

– De som kommer hit poängterar ofta att de mycket hellre handlar lokalt och stöttar oss som driver butiker här hellre än åker till köpcenter eller näthandlar, säger hon.

Besökare. Magnus Granqvist, Nockeby, uppskattar Nockeby torgs pizzeria och kafé.

Besökare. Magnus Granqvist, Nockeby, uppskattar Nockeby torgs pizzeria och kafé.

Anders Gustafsson

Magnus Granqvist är bosatt i Nockeby. Han gillar torget.

– Det är ett trevligt torg, säger han. Jag tycker att det är ett viktigt torg. Här finns en pizzeria och ett kafé som jag brukar besöka.

Mitt i:s puls: 3 (av 5)

Mariehällstorget

Öppet. Mariehällstorget en fredag förmiddag i december.

Öppet. Mariehällstorget en fredag förmiddag i december.

Anders Gustafsson

Ett fyrkantigt torg. En matbutik. En krog. En skönhetssalong. En butik som säljer bröllopsklänningar. Gym, solarium.

"Bättre än hus". Bengt Franzén besöker Mariehällstorget för mindre inköp.

"Bättre än hus". Bengt Franzén besöker Mariehällstorget för mindre inköp.

Anders Gustafsson

– Det är inte ett otrevligt torg, säger Bengt Franzén, som bor i närheten av torget.

– Hade det stått ett hus här hade det inte varit trevligt. Det är viktigt att det finns butiker, annars hade jag fått gå till Bromma blocks och handla, säger han.

Arbetsplats. Mortaza Sarvari, skräddare, jobbar vid Mariehällstorget.

Arbetsplats. Mortaza Sarvari, skräddare, jobbar vid Mariehällstorget.

Anders Gustafsson

Michel Barsom som har en skräddeributik vid torget tycker att torget är fint men inget torg för torghandel, området är för litet, är hans uppfattning. Förutom under sommaren.

– Kanske kan man ha en glassbar på torget under sommaren, funderar han.

Mitt i:s puls: 2 (av 5)

Blackebergsplan

Kväll i Blackis. Mitt i besökte Blackebergsplan vid en tid på dygnet då en viss fridfullhet låg över torget.

Kväll i Blackis. Mitt i besökte Blackebergsplan vid en tid på dygnet då en viss fridfullhet låg över torget.

Anders Gustafsson

Ett torg som känns etablerat. Flera butiker ligger kring det fyrkantigt byggda lilla området som delvis domineras av en parkeringsplats.

"Okej torg"

Ioanna Nordström är på väg över torget.

– Det är ett okej torg, tycker hon. Det är viktigt att det finns butiker där man bor, annars hade jag fått ta bilen till Vällingby för att handla.

Är torget viktigt för socialt umgänge?

Ioanna Nordström funderar. Så svarar hon nej, torget är inte viktigt på det sättet. Bestämmer hon exempelvis träff med någon bekant brukar de bestämma att träffas vid tunnelbaneentrén som ligger här, inte just på torget.

Syr lokalt. Minerva Garebet, sömmerska, trivs bra i sin butik men saknar en bankomat vid det lokala torget.

Syr lokalt. Minerva Garebet, sömmerska, trivs bra i sin butik men saknar en bankomat vid det lokala torget.

Anders Gustafsson

Längre bort på denna lokala plaza har Minerva Garebet en skräddeributik.

– Det är ett bra torg, tycker hon. Men det saknas en bankomat, det fanns här tidigare. 

Minerva Garebet ser flera fördelar med att bedriva verksamhet vid ett torg framför att ha en lokal inne i ett bostadskvarter. 

Torget lockar folk, helt enkelt.

– De som kommer hit till torget gör det för att handla i olika butiker.

Mitt i:s puls: 3 (av 5)

Ängby torg

Förmiddag och tomt. Ängby torg kan upplevas som rätt ödsligt, åtminstone en tisdagsförmiddag i december.

Förmiddag och tomt. Ängby torg kan upplevas som rätt ödsligt, åtminstone en tisdagsförmiddag i december.

Anders Gustafsson

Även detta torg har utformats som en fyrkantig öppen yta, här omgärdat av småhusbebyggelse. En tillfällig besökare får känslan av att det här är en väletablerad plats, med några få butiker.

Tummen upp. Anna Söderos som bor i närheten av Ängby torg säger att hon uppskattar att torget finns.

Tummen upp. Anna Söderos som bor i närheten av Ängby torg säger att hon uppskattar att torget finns.

Anders Gustafsson

En av dem som bor här i närheten är Anna Söderos. Hon gillar torget.

– Det är ett trevligt torg. Det ligger bra till för att handla mat. Vi brukar komma hit för att handla när vi varit i parken och lekt med barnen.

För kort tid

På frågan om pandemin har givit henne nya vanor, som att oftare besöka det lokala torget, svarar Anna Söderos att hon inte riktigt kan jämföra med tiden innan pandemin. Hon flyttade till området 2019, kort tid innan att pandemin bröt ut.

– Jag har haft i tankarna att handla i de lokala butikerna, för att stötta, men det har inte blivit av, säger hon.

Mitt i:s puls: 2 (Av 5)

Plats som behövs

Tillbaka på exploateringskontoret inne i stan där Staffan Lorentz är projektchef.

Är de lokala torgen viktiga?

– Det går inte att säga att torg är viktigare än något annat, men allt staden har bedömt bygga är viktigt, säger Staffan Lorentz. Det behövs platser att mötas på.

Fyller torgen alltid den funktion som var tänkt?

– Det är inte alltid det blir som tänkt, ibland används torgen inte som man trott, kanske beroende på en annan befolkningssammansättning, som många yngre.

Men torg går att komplettera, säger Staffan Lorentz: med fler bänkar, fler träd, eller så kanske man helt enkelt bygger ett hus på torget.

Vad skulle hända om torg inte fanns?

– Då skulle torgets funktioner som en plats för rekreation och handel behöva skapas någon annanstans.

Fotnot: Mitt i:s pulsbetyg är förstås en personlig uppfattning och ska ses som helhetsintrycket reportern fick under torgbesöket, som om torget upplevdes som en plats att stanna till på, hasta förbi, eller väckte en önskan om att hellre välja en annan väg.