Det har precis börjat mörkna över Vattenhjulets förskola i Tyresö centrum. Ute på förskolegården under pergolan börjar 85 olika ljuslyktor långsamt att framträda.

– Alla barn på förskolan som vill har fått göra en lykta efter egen idé och förmåga. Där har de också fått välja material och färg helt efter vad de själva känner för. Vissa har gjort olika decoupage med servetter, medan andra har jobbat med målarfärg, säger Anne-Sofie Måhlstedt, rektor på Vattenhjulet.

Den 20 november 1989 antogs FN:s konvention om barnets rättigheter och världen över firas därför 20 november som den stora barndagen.

Förskolan Vattenhjulet vill tillsammans med alla andra kommunala förskolor i Tyresö uppmärksamma dagen med varsin ljusmanifestation.

Förskola i Tyresö. William Gyllengahm, 1,5, har målat en lykta i blått. Pappa Gabriel Gyllengahm är stolt.

Förskola i Tyresö. William Gyllengahm, 1,5, har målat en lykta i blått. Pappa Gabriel Gyllengahm är stolt.

Fred Miller

”Synliggör barnen”

Varje barns unika lykta representerar varje barns särskilda rättigheter.

– Jag upplever att barn generellt inte får synas så mycket. Det är vi som tar hand om Tyresös minsta medborgare, därför vi vill lyfta dem idag.

– Med våra ljusmanifestationer synliggör vi barnen för samhället. Ensam kan den späda lågan verka liten i världen. Men tillsammans blir de synliga, säger Anne-Sofie Måhlstedt.

Ljusmanifestation. Cirka 85 lyktor lyste upp Vatten­hjulets förskolegård under förra fredagen.

Ljusmanifestation. Cirka 85 lyktor lyste upp Vatten­hjulets förskolegård under förra fredagen.

Fred Miller

Förskolan Pusslets ljusmanifestation i Tyresö centrum.

Förskolan Pusslets ljusmanifestation i Tyresö centrum.

Förskolan Pusslet

”Får tro vad man vill”

Under dagen har barnen förutom att göra lyktor även fått fundera över vilka rättigheter de har. 5-åriga Liv Buss tycker att Barnkonventionen är jätteviktig.

– Det finns bra mat för kroppen som man har rätt att äta. Man ska få vila och leka. Och så får man tro på vad man vill, säger hon.

– Det är ett väldigt bra initiativ från förskolan. Barnen lär sig att de också har rätt att bli lyssnade på av oss föräldrar, säger pappa Jan Buss.

Enligt Anne-Sofie Måhlstedt är förskolans främsta uppgift att skapa förutsättningar för varje enskilt barn att utvecklas och lära. Pedagogerna på förskolan har ett särskilt ansvar för att säkerställa att barnen får tillgång till sina rättigheter.

– I arbetet med de yngsta barnen arbetar vi aktivt med att lyssna in vad barnen vill för att synliggöra deras rättigheter. Till exempel frågar vi alltid barnen vad de själva vill göra under dagen, om vi får byta blöjan eller vilken mat de vill ha på tallriken, säger Ann-Sofie Måhlstedt.

– De äldre barnen har lyft flera artiklar ur Barnkonventionen och fått diskutera vad de innebär. Till exempel att ingen får slå ett barn och att barnens bästa alltid ska vara i centrum. Dessa frågor arbetar vi med varje dag.

Uppmärksammar. Rektor Ann-Sofie Måhlstedt vill lyfta Tyresös minsta medborgare.

Uppmärksammar. Rektor Ann-Sofie Måhlstedt vill lyfta Tyresös minsta medborgare.

Fred Miller