Ljus i mörkret på kvinnojouren

På flera håll i regionen ökar våldet mot kvinnor och fler söker hjälp. För kvinnojouren i Vallentuna ser trenden ut att gå åt motsatt håll. De tar emot färre utsatta kvinnor på sitt skyddade boende.

  • Publicerad 09:15, 16 maj 2021

Nu har vi fått mycket bättre kontakt med Vallentuna kommun.

Nej, de ser ingen ökning av antalet kvinnor som söker hjälp. Och på det skyddade boende som de driver är beläggningen inte lika hög.

– Det började redan innan pandemin. Jag tror att kommunerna har skaffat en strategi och hjälper kvinnorna på andra sätt. Tidigare placerades kvinnorna hos oss och så var man av med problemet, säger Anne-Marie Krafft Karsson.

Nyss kom dystra rapporter om att våldet i nära relation ökat på flera håll i regionen. Under våren följde en intensiv debatt sedan fem kvinnor i Sverige mördats på tre veckor.

Men det finns även sådant som kan inge hopp.

Anne-Marie Krafft Karlsson tycker att de kommuner som kvinnojouren samarbetar med har blivit bättre på att ta hand om sina våldsutsatta kvinnor och barn.

– För tre år sedan kunde en kvinna bo här i sex-sju månader. Så är det inte längre och det är en evig tur. Man fattade beslut 14 dagar i taget och barnen fick inte gå på förskola.

Bidraget fördubblas

Även i Vallentuna har det skett en förbättring. Ett nytt samarbetsavtal ska skrivas som fördubblar kommunens bidrag, från 25 000 till 50 000 kronor om året.

– För 15 år sedan fanns en kvinnofridssamordnare på kommunen. Det rann ut i sanden och vi har i stort sett inte haft någon kontakt med kommunen. Nu har vi fått mycket bättre kontakt med Vallentuna kommun, vilket vi är väldigt glada för.

Ändå handlar det alltid för den enskilda kvinnan om stort lidande.

– Mannen kan ha förbjudit henne att röra något i huset eftersom det är hans, säger Anne-Marie Krafft Karlsson. Att leva i det och ändå försöka ha en relation till sina barn är svårt.

Män med kontrollbehov

Männen kan komma från alla samhällsklasser.

Gemensamt har de ett onormalt kontrollbehov. Anne-Marie Krafft Karlsson berättar om en kvinna vars man stängt av elen. Om andra som kameraövervakas så att de ständigt är iakttagna.

– De allra flesta har inte varit hos doktorn men har onekligen ett avvikande beteende. Det är ju inte vuxet att förbjuda någon att röra vid kaffebryggaren.

När kvinnan söker hjälp är hon ofta i kris.

– Om de ska skiljas, göra bodelning och vårdnadstvist bara snurrar det i kvinnans huvud. Då kan vi hjälpa till att reda ut om vi ska börja med att lösa det praktiska eller bearbeta det psykologiska, säger Tori Sjöstrand.

– Det får de välja själva. Sedan får man ta en sak i taget och låta det ta sin tid.

Generationsskifte i kvinnojouren

Kvinnojouren i Vallentuna bildades 2000 och skulle ha firat 20-årsjubileum förra året.

Pandemin gjorde det svårt för de många äldre jourkvinnorna att delta i arbetet och de senaste åren var nyrekryteringen liten.

Pengarna för den inställda 20-årsfesten gick till en intormationsbroschyr. Nu har nya medlemmar tillkommit och minst 20 peroner anmält intresse att bli jourkvinna, de flesta i åldern 25–55 år.

Visa merVisa mindre