ÅTGÄRDER. Fotgängare och kollektivtrafiken ska få det lättare att ta sig fram hoppas staden. Foto: Sacharias Källdén/Per Cornell

LISTA: Här ska fotgängare och kollektivtrafikanter få det bättre

Bättre och säkrare framkomlighet. Här är projekten för fotgängare och kollektivtrafiken som staden ska lägga extra krut på i år.

  • Publicerad 05:15, 19 apr 2021

I trafiknämndens budget finns en mängd åtgärder och projekt där staden hoppas göra det bättre och säkrare för fotgängare och dem som åker med kollektivtrafiken. Bland annat ska trafikkontoret försöka knyta ihop flera stadsdelar på ett bättre sätt och testa så kallade lågfartszoner under året. Även framkomligheten på buss 4, som bland annat har fått nya bussfiler på Odengatan och Hornsgatan som ett test, är under lupp.

Totalt rör det sig om cirka 14 projekt för fotgängare och 9 inom kollektivtrafiken som står i fokus under 2021 enligt trafikkontoret där cirka 206 miljoner kronor väntas spenderas.

FÖRSÖK. Diagonalt övergångsställe vid Regeringsgatan och Mäster Samuelsgatan testas sedan i höstas. Foto: Mimmi Epstein

Gångtrafikanterna

Innerstan

Rosenlundsgatan: Projekt för genomgående gångbanor för att ge gående "ökad framkomlighet och komfort." Ska genomföras i år.

Norrtullsgatan: Gångåtgärder och växtbäddsrenovering på sträckan mellan Surbrunnsgatan-Frejgatan. Ska förbättra gångstråket mellan Medborgarplatsen och Norrtull. Ska genomföras 2022.

Vanadisplan-Hagastaden: Utreda och genomföra åtgärder för ”ökad gångvänlighet” på Gävlegatan och Hälsingegatan och förbättre kopplingen mellan Vanadisplan och Hagastaden. Projektering under 2021.,

Drottninggatan: Östra sidan mellan Kungstensgatan och Observatoriegatan ska breddas för bättre framkomlighet. Det skapas även en ”flexibel yta för vistelse, upplåtelser med mera” enligt staden. Genomförs 2021.

Biblioteksstaden: Utredning för bättre framkomlighet på Biblioteksgatans tvärgator. Åtgärder för att skapa ett sammanhållet stråk av gågator planeras längs Mäster Samuelsgatan samt Jakobsbergsgatan (Norrlandsgatan-Birger Jarlsgatan). Byggstart tidigast 2022.

Framtidsgator: Projekt på tre platser nära skolor, Hälsingegatan, Parmmätargatan och Tjärhovsgatan. På de två senare platserna pågår försöket till slutet av juni 2021.

Diagonala övergångsställen: Testas på två platser, Telefonvägen/Mikrofonvägen och Mäster Samuelsgatan/Regeringsgatan. Inleddes hösten 2020 och ska följas upp under 2021.

Söderort

Örbyleden: Tillgänglighetsåtgärder vid tre passager, Lingvägen, Helgdagsvägen samt Söndagsvägen.

Gullmarsplans torg: Mindre åtgärder utreds, bland annat alternativa lägen för angöring och parkering och där gångtrafikanternas upplevda trafiksäkerhet ska visas ”särskild hänsyn”. Även åtgärder för att öka tryggheten i gångtunneln under Gullmarsvägen utreds. Åtgärder där planeras till 2021 och 2022.

Västberga handel – Midsommarkransen: Åtgärder för att öka gångvänligheten och stärka kopplingen mellan Västberga och Telefonplan. Utredning av åtgärder 2021 och genomförande 2022.

Skarpnäck - Lilla Sköndal: Åtgärder för att öka gångvänligheten och stärka kopplingen mellan stadsdelarna. Utredning av åtgärder 2021 och genomförande 2022.

Västerort

Spånga station-Spånga IP-Tensta C: Åtgärder för att öka gångvänligheten och stärka kopplingen mellan stadsdelarna. Utredning av åtgärder 2021 och genomförande 2022.

Stadsövergripande

Bättre gångstråk vid kollektivtrafikens knutpunkter: Åtgärder för att förbättra för fotgängare i anslutning till sju av de största kollektivtrafikknutpunkterna i ytterstaden. Ska genomföras under 2021-2022.

Mindre åtgärder: Bland annat bättre framkomlighet för gång- och cykeltrafikanter som hastighetsdämpande åtgärder vid passager eller skyltning på cirka 40 platser.

Tillgänglighetsåtgärder: Cirka 50 åtgärder över hela staden som exempelvis sänkning av kantsten vid övergångsställen och passager.

Visa merVisa mindre

SNABBARE: Staden fortsätter med att snabba på för buss 4:s färd genom stan med olika åtgärder. Foto: Andreas Jennische

Kollektivtrafiken

Innerstan

Stomlinje 1 och 4: Ökad framkomlighet genom ”trimningsåtgärder”. Etapp 1 beräknades vara klart 2020. I etapp två planeras bland annat att anlägga ett nytt kollektivkörfält på Gjörwellsgatan (Fyrverkarbacken-Rålambsvägen). Under 2021 ska trafikkontoret även gå vidare med planer på ytterligare åtgärder för linje 4 för att öka medelhastigheten till 20 km/h. Försök med bussfiler på Hornsgatan och Odengatan startade 2020 och pågår till midsommar 2021.

Stomlinje 5: Utredning om framtida sträckning samt framkomlighetsåtgärder.

Linje 6 Ropsten-Solnavägen: Framkomlighetsåtgärder längs sträckan, slutförs 2021.

Söderort

Skarpnäck: Åtgärder för att öka framkomligheten längs Flygledaregatan-Horisontvägen i Skarpnäck. Inriktningsbeslut planeras under 2021.

Örbyleden: Kollektivkörfält på delar av Örbyleden har utretts. Under 2021 ska åtgärden projekteras.

Nynäsvägen: Förslag på bussramp från Tyresövägen ned mot Nynäsvägen, kollektivtrafikkörfält i körfältet vid mittbarriären på Nynäsvägen, en ramp upp till Gullmarsplan samt signalåtgärder har tagits fram tillsammans med Region Stockholm och Trafikverket. Fortsatt utredning under 2021.

Norra Sköndal: Bytespunkten ska byggas om för att öka tillgängligheten och trafiksäkerheten. Även nya bullerskyddsskärmar, ombyggnation av gång- och cykeltunneln under Tyresövägen samt omläggning och breddning av gång- och cykelvägen norr om Tyresövägen ingår. Trafikverket ansvarar för bygget.

Västerort/Norrort

Stomlinje 176 och 177: Framkomlighetsåtgärder längs sträckan har utretts tillsammans med bland annat Region Stockholm och Trafikverket. Åtgärder för att korta restiden detaljprojekteras under 2021 och då ska även ett genomförande beslut tas.

Annedal-Solvalla: En ny gångtunnel under Ulvsundavägen mellan Annedals bostadsområde och Solvalla som ska ansluta till den nya hållplatsen för tvärbanans Kistagren. Byggstart planeras till början av 2021.

Stadsövergripande

Mindre kollektivtrafikåtgärder: Exempelvis nya eller ombyggnad av busshållplatser eller signalreglering över hela staden. Under 2021 planeras bland annat för projektering och eventuellt genomförande av busshållplatser på Ågesta Broväg.

Kollektivtrafikåtgärder: Enklare åtgärder som exempelvis förlängning av busshållplatser. Under 2021 ska bland annat korsningen Scheelegatan/Fleminggatan måla om och hållplatsen vid vid Rinkeby centrum förlängas.

Upprustning: Åtgärder för att rusta sönderkörda busshållplatser över hela staden.

Visa merVisa mindre