Patrik Sandström, MP:s gruppledare i kommunen, har tidigare efterlyst 1 800 laddplatser på Lidingö. Siffran är baserad på EU:s rekommendation om en offentlig laddstolpe per tio elbilar i städer.

Än är dock behovet långt ifrån så stort – siffran utgår ifrån att alla bilar som nu finns på Lidingö skulle vara elbilar, enligt Patrik Sandström.

– 500 laddstolpar fram till 2030 känns som ett rimligt mål nu. Men det är snarare ett golv för vår del.

– Laddinfrastrukturen är flaskhalsen för att fler ska köpa elbil. Det går inte att vänta, man måste gå före och ha högre ambition.

I MP:s budget har partiet lagt förslag på att snabba på processen och vill satsa 10 miljoner kronor 500 på offentliga laddplatser.

Eldriven. En av Lidingö Stads två laddstolpar.

Eldriven. En av Lidingö Stads två laddstolpar.

Pekka Pääkkö

"Måste ta ansvar"

Drygt två tredjedelar av invånarna på Lidingö bor i lägenhet och det är främst för dem laddinfrastrukturen behöver byggas ut, enligt Patrik Sandström.

– Många lägenhetshus har ju inte egna garage och då behöver man ladda på gatuplan. Staden måste ta ansvar för det.

Än så länge är gapet mellan verkligheten och EU:s rekommendation stort på Lidingö. Enligt Transportstyrelsen finns här i dag 2 134 laddningsbara personbilar och 44 offentliga laddplatser, enligt sajten Miljöfordon varav kommunen endast står för två. Det blir ungefär 50 bilar per laddstolpe – fem gånger högre än EU:s rekommendation. De 120 laddplatser som planeras av Lidingö stad kommer att putsa till den siffran, men räcker inte hela vägen i mål.

"Försöker komma ikapp"

Pål Jebsen (M), vice ordförande i teknik- och fastighetsnämnden, ser ett stort behov av att bygga ut framöver. Han medger att det hittills gått för långsamt.

– Det är positivt att det blir fler elbilar och elhybrider på Lidingö, men det är sorgligt att den gröna omställningen inte går så snabbt som den borde.

– Lidingö har släpat efter men vi försöker komma ikapp. Detta är ett första steg.

Samtidigt anser Pål Jebsen, som själv kör elbil, att ett visst ansvar ligger på individen.

– Jag har solceller på taket och laddare och utnyttjar laddstationer vid behov. Man måste tänka efter innan man köper en elbil.

Trassligt. Pål Jebsen säger att det finns en risk att barn snubblar på laddsladdarna.

Trassligt. Pål Jebsen säger att det finns en risk att barn snubblar på laddsladdarna.

Mostphotos

Är det inte politikens ansvar att se till att infrastrukturen finns tillgänglig, för att gå före i omställning?

Nej, vi ska följa utvecklingen. Det är viktigt att behandla alla trafikslag lika. Vi ska inte diskriminera bensinbilar framför elbilar, de har lika stor rätt att finnas, säger Pål Jebsen.

År 2035 kommer nyförsäljning av bensin- och dieselbilar att förbjudas inom EU och fordonsflottan är mitt i en omställning.

Planen är att de 120 nya laddplatserna ska börja sättas upp på Lidingö under 2023 men än så länge återstår en hel del arbete.

– VI har inget bestämt datum för när vi kan börja. Det kommer en ny teknikbudget i december och då ska vi ha med vad det kostar. Sedan ska det göras en upphandling som nämnden ska ta ställning till, säger Pål Jebsen.

Enligt honom är det för tidigt att säga något konkret om framtida satsningar innan de 120 stolparna är på plats.

– Men vi vill bygga fler och det kommer.

Sladd på gatan

Det finns dock flera utmaningar. Den största, enligt Pål Jebsen, är att öka elnätets kapacitet.

– Man kan inte heller bara smälla upp stolpar på gatan längs med flerbostadshus. Det finns också en säkerhetsaspekt. Till en elbil finns det en tjock sladd och det finns en risk att barn snubblar över den om den ligger på en gångväg.

Han tillägger att det kommer finnas laddningsmöjligheter i garage i alla nybyggda kommunägda fastigheter och att kommunens energirådgivare kan hjälpa till med information om man vill montera laddare i befintliga bostäder.

– Men det är upp till folk att kontakta staden.