STAKET. Nu har lekplatsen i rondellen Poolcirkeln i Upplands Väsby fått ett staket. Men placeringen av en lekplats i närheten av en cirkulationsplats – där bilar kör – har länge ifrågasatts. Foto: Charlotte Arwedsson

Lekplats byggdes i rondell – flera år senare får den staket

Nu har lekplatsen – som ligger mitt i en rondell – fått staket. Men det tog ett medborgarförslag och två år innan barnsäkerheten förbättrades. "Det kanske inte blev den bästa placeringen av en lekplats."

  • Publicerad 09:30, 21 okt 2021

Det kanske inte blev den bästa platsen att bygga en lekplats på.

I det relativt nybyggda bostadsområdet Frestaby finns en rondell i förlängningen av Poolgatan, med det fyndiga namnet Poolcirkeln. Här fanns från början en dagvattendamm, men resten av ytan var en tom gräsplan. Vi bygger en lekplats, tyckte kommunen, trots att det kör bilar runt rondellen.

– Det här beslutades för länge sedan. Man tänkte nog att det var synd att bara ha en gigantisk gräsmatta. Men det blev ju inte den bästa placeringen ur barnsäkerhetssynpunkt, säger Roland Storm (VB), ordförande i kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott i Upplands Väsby.

Medborgarförslag

En granne i området skickade redan för två år sedan in ett medborgarförslag rubricerat "Säkerheten kring rondellen Polcirkeln i Fresta behöver höjas". I förslaget påtalas bland annat att det intill vägen även finns föremål som skymmer sikten, till exempel ett större elskåp.

Vidare tyckte förslagsställaren att ett staket, som inte är klättervänligt, bör sättas upp snarast. "Lekplatsen känns inte trygg att leka på", står det i förslaget.

Två år tog det från medborgarförslag till åtgärd.

– Nu är staketet runt Poolcirkeln äntligen klart. Det blev en väldigt fin gärdsgård, säger Roland Storm.

Men det höll på att ta stopp vid just ett förslag.

– Tjänstemännen avslog ursprungligen medborgarförslaget, men i min roll som ordförande i kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott föreslog jag att utskottet i stället skulle bevilja medborgarförslaget, då jag anser att barnens säkerhet måste gå först, säger Roland Storm.

Fram till att staketet sattes upp kunde barn alltså springa rakt ut i vägen.

ÖPPET. Från lekplatsen kommer man fortfarande direkt ut i rondellen via en gångväg. Det nyuppsatta staketet går inte runt hela lekplatsen. Foto: Charlotte Arwedsson

Roland Storm (VB), ordförande i kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott. Foto: Rosie Alm

Men det är ju fortfarande öppet ut mot vägen på ett ställe?

– Det finns en öppning kvar vid ett övergångsställe, men i övrigt är det yttre skyddet uppe. Och föräldrar har fortfarande ansvar att ha koll på och uppsikt över sina barn, säger Roland Storm.

Han håller dock med om att placeringen av en lekplats i en rondell inte är optimal.

– Det kanske inte blev den bästa platsen att bygga en lekplats på.

Maria Tuvesson (MP) tycker varken att placeringen eller lösningen är optimal.

– Att från börja planera för en lekplats i en rondell är anmärkningsvärt. Ett staket runt rondellen löser inte grundproblematiken. Det kan säkerligen minska riskerna men också skapa falsk trygghet för de bilar som trafikerar platsen. Kanske kan man nå en annan trafiklösning?

LEKPLATS. Det är kommunen som ansvarar för lekplatsen i Poolcirkeln i Frestaby. Foto: Charlotte Arwedsson

Nytt staket vid Poolcirkeln. Foto: Privat