Centrum

En lärare på en gymnasieskola i centrala Göteborg ska vid en föreläsning om kroppsideal berättat om hur han läser porrtidningar och tipsat om kläder som är sexualiserande, samt delat in kroppar i "normala" och "onormala". 

Läraren ska även ha sagt till de kvinnliga eleverna att om de klär sig "sexualiserande" kommer han bara att tänka på deras kroppar, vilket har gjort att Diskrimineringsombudsmannens (DO) inlett en utredning om sexuella trakasserier.

Vid det senare tillfället ska han ha bett sina elever att en och en stiga fram och kommenterat deras utseende, allt enligt nyhetsbyrån Siren.